Decennier av uteblivna investeringar har genererat en cykelskuld på 40 miljarder kronor. Det råder idag politisk enighet om att den ska byggas bort, eftersom varje investerad krona ger fler tillbaka till samhället. 

Men flera systemfel hindrar möjligheten att finansiera nya cykelbanor och cykelparkeringar. Vad är nästa steg för att säkra finansieringen av framtidens cykelinfrastruktur?

 

Datum: 16 maj
Frukostseminarium: 08:00-09:00 (frukost från 07:30)
Workshop: 09:30-15:00 (endast för speciellt inbjudna deltagare)
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
OSA: senast 10 maj via denna länk
Deltagandet är kostnadsfritt. Antalet platser till workshopen är begränsat.

 

PROGRAM FRUKOSTSEMINARIUM

Välkommen
Moderator Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån

Så ser behoven ut
Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder

Cykling en vinst för samhället? 
Stefan Gössling, professor vid Linnéuniversitetet, School of Business and Economics. Han har profilerat sig inom analys av och framtidsbilder för transportsystemet.

Panelsamtal
Politiker lyfter sina perspektiv på finansiering av cykelinfrastrukturen.
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot
Nina Lundström (L), riksdagsledamot
Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun

Frukostseminariet är öppet för alla. Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREL. PROGRAM WORKSHOP

Välkomna – det här händer under dagen
Jakob Hammarbäck, Trafikutredningsbyrån.
Jakob är ansvarig för fordonsdelning på Trafikutredningsbyrån med ett stort intresse för cykelpooler och planering för elcykling.

Financing bicycle infrastructure: the role of the national government in Denmark Zofia Jagielska, Veijdirektoratet, Danmark
Zofia Jagielska arbetar med planering av cykelinfrastruktur på nationell nivå på Veidirektoratet. Zofia är ansvarig för Danmarks årliga nationella konferens för cykelplanerare och har tidigare arbetat på Cykelkansliet i Köpenhamn. Kommentar av Michael Koucky, VD på Koucky & Partners.

Cycling England och Amsterdams mobilitetsfond – hur gör britterna och holländarna för att satsa på cykling? Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån.
Pelle är VD på Trafikutredningsbyrån och arbetar med cykelinfrastruktur främst i nya stadsdelar. Han var koordinator för utvecklingsprojektet Cycity – från bilstad till cykelstad och även en drivande kraft i Stockholms stads satsning Pilotplats Cykel. Kommentar av Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Övning 1. Vad är viktigt för mig och min organisation?
Jakob Hammarbäck, Trafikutredningsbyrån.

Första omgången konverstationer
Deltagarna väljer en av konverstationerna A-E.
A. Lågt hängande frukter och ständiga förbättringar. Erfarenheter från 24 cykelplaner i Stockholms län. Marcus Finbom, Trafikutredningsbyrån.
B. Prel. En av världens mest spektakulära broar finns i Sölvesborg. Hur hände det och vad är effekterna av cykelinfrastruktur med hög kvalitet? Representant för Sölvesborgs kommun och Katarina Bergstrand, Sweden by Bike
C. Finansiering av steg 1 och 2-åtgärder. Fredrik Johansson, KTH
D. Prel. Energimyndigheten
E. Prel. finskt, svenskt eller norskt exempel

Lunch
I samband med lunch och fika finns en sista möjlighet att se CyCitys utställning Cykelstaden. Utställningen visades på Arkitektur och designcentrum i Stockholm sommaren 2014 och besöktes av drygt 12 700 personer

Andra omgången konverstationer
Deltagarna väljer en av konverstationerna A-E.

Övning 2. Lösningar på finansieringsutmaningen
Jakob Hammarbäck, Trafikutredningsbyrån.

Summering och nästa steg
Henrik Oretorp och Moa Rasmusson, Svenska Cykelstäder

15.00 Avslutningsfika

Finansiering av framtidens cykelinfrastruktur – ett initiativ från Trafikutredningsbyrån tillsammans med Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.