Vad och vilka är vi?

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen, Vätternrundan och Svenska Cykelstäder.

Vad vill vi?

Vi bedriver lobbying och PR-arbete med målet att cyklandet i Sverige ska öka och att förutsättningarna för cykling i ett bredare perspektiv ska förbättras. Vår ambition är att du som politiker, beslutsfattare eller tjänsteman i första hand ska vända dig till oss för fakta och statistik rörande cykling, cykelinfrastruktur och cykelpolitik. Våra egna samt externa publikationer och rapporter finner du här.

Här är vårt senaste politiska manifest med krav på bättre förutsättningar för ökad cykling.

Kansli

  • Joakim Stenberg, vd Svensk Cykling

Styrelse

  • Leif Karlsson, Svenska Cykelförbundet, Ordförande
  • Isabella Thöger, Cykelfrämjandet
  • Johan Viklund, Cykelbranschen
  • Oskar Sundblad, Vätternrundan
  • Jens Forsmark, Naturskyddsföreningen
  • Samuel Wiiliams, Svenska Cykelstäder
  • Johanna Smedberg, Cykelbranschen

Medlemmar

Vi stödjer

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag. Detta vill vi vara med och förändra! Trygga cykelvägar, bilfria zoner runt skolor och cykling i läroplanen är några viktiga åtgärder som vi arbetar för. Läs mer på Generation Peps hemsida.