Svensk Cykling har regelbundet låtit undersökningsföretaget Sifo ställa frågor om svenska folkets cykelvanor och syn på cyklande. Svensk Cykling stöder och delfinansierar också undersökningar och rapporter. Här finner du länkar och pdf:er till dessa rapporter. Dessutom lägger vi upp intressanta rapporter om cykling som vi tycker förtjänar uppmärksamhet. Har du frågor eller saknar någon rapport, kontakta oss gärna.

Svensk Cykling i riksdagen: ”Sverige har mer parkeringsyta än vi har boyta”

Det sker idag snabba förändringar inom handeln där stadskärnor omvandlas från handelsplatser till mötesplatser. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter att skapa trygga och attraktiva stadsmiljöer, men politiken måsta hänga med. Det var trafikexperternas budskap när Riksdagens cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling bjöd in till frukostseminarium om hur vi rör oss på framtidens gator.

 En fjärdedel av städernas ytor består av gator. Alexander Ståhle, stadsforskare vid KTH, beskrev hur gatorna under 1900-talet gick från att vara en plats där barn lekte till att bilarna tog över. Precis som att politiken då skapade ett bilsamhälle så behöver beslut fattas idag som ger hållbara städer. Han lyfte särskilt fram att det behövs möjligheter för kommuner att ta dynamiskt marknadspris för gatuparkering, något som lagstiftningen idag sätter stopp för.

Alexander och hans forskningskollegor har beräknat att Sverige har mer parkeringsyta än boyta. Fastighetsägare ser dock i allt högre grad cykeln och andra hållbara transportmedel som viktiga i framtidens städer. Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle på Fastighetsägarna i Stockholm, berättade om ett stort skifte i synen på trafik. Handeln genomgår en snabb förändring: på några år har handeln av varor gått ned och vi befinner oss istället i stadskärnorna för att umgås, äta och dricka. Fastighetsägare har insett vikten av ”platsens erbjudande”. Nu vill människor umgås i trevliga stadsmiljöer som inbjuder till gång och cykling.

För att gator ska kunna bli de trygga mötesplatser som många efterfrågar så behövs åtgärder som får bilister att hålla hastigheterna. Var tredje bil kör för fort på kommunala gator, och situationen är än värre på statliga vägar. Johannes Berg, utredningsledare digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket, beskrev hur geofencing och intelligent hastighetsanpassning har kapacitet att få säkra hastigheter och minska buller och utsläpp. Svensk Cykling har nyligen undertecknat en debattartikel om sänkt bashastighet i tätorter, men om tekniken införs på bred skala blir det alltså möjligt att få trafiken att följa den skyltade hastigheten. 

Ta del av presentationerna här.

 

Emil Törnsten, Alexander Ståhle, Helena Olsson och Johannes Berg
Johannes Berg
Helena Olsson
 Alexander Ståhle

Nationella cykelbokslutet 2018: Elcykeltrenden fortsätter att öka

Det nationella cykelbokslutet för 2018 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. Trenden med elcyklar från föregående år håller i sig. Försäljningen av elcyklar i Sverige ökade med 35 procent det senaste året.

Det såldes cirka 103 000 stycken elcyklar i Sverige säsongen 2017/2018. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående säsong, då det såldes 67 500 stycken. Detta motsvarar en ökning med 35 procent. Ökningen är mycket tack vare den statliga elfordonspremien som slog igenom ordentligt.

Utifrån en utvärdering som gjordes av elfordonspremien visar att ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning och den andra hälften kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat. Elcykelanvändningen ersätter bilåkande i något högre grad för män än för kvinnor samt ersätter bilåkande i betydligt högre grad inom mindre städer/landsbygd jämfört med storstäder.

Ytterligare viktiga slutsatser för cyklingens utveckling i cykelbokslutet
Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Nationella cykelrådet har dragit ett antal slutsatser i årets cykelbokslut. Slutsatserna kommer att tas in i det fortsatta arbetet för en ökad och säker cykling. Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt. Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare.

  • 68 av landets 290 kommuner har en cykelstrategi eller cykelplan som inte är äldre än fem år. Det är en ökning jämfört med tidigare år.
  • 35 procent ökning av elcyklar. Samtidigt minskar den totala cykelförsäljningen, och de cyklar som köps är dyrare cyklar.
  • Ytterligare 59 mil cykelnät har registrerats sedan föregående cykelbokslut. Antalet registrerade cykelvägar ökar.
  • Antalet omkomna cyklister har minskat något mellan åren 2017 och 2018, från 26 omkomna till 23 omkomna.
  • Det blir lättare att ta med cykeln på tåget i och med Europaparlamentets beslut att det ska finnas plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU.

Medlemmar i cykelrådet är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs stad, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Region Sörmland, SKL, Svensk cykling, Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.

Läs mer i Nationella cykelbokslutet 2018

Publicerat 14 juni 2019.

Elcykelpremien: Naturvårdsverkets faktablad för kunder

Nu börjar Naturvårdsverket bli klara med reglerna för elfordonspremien, som elcykelpremien formellt heter. Naturvårdsverket har gjort ett par utmärkta faktsblad för kunder respektive handlare som vi länkar till här nedan:

Naturvårdsverkets faktablad för kunder (PDF)

Naturvårdsverket faktablad för handeln (PDF)

Mer information om bidraget finns även här.

Våra egna Sifo-undersökningar och rapporter:

SIFO Svenska folkets cykelvanor 2012

SIFO Cykel 2013 (PDF, 197 k)

Statens satsningar på cykeltrafik 2014-2015

Statens satsningar på cykeltrafik 2014-2025. (PDF)

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Statistik över cyklisters olyckor (PDF)

Trafikanalys

Cykeln och cyklisten – omvärld och framtid (PDF)

Trafikverket

Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus (PDF)