Bara sju procent av invånarna i Västra Götaland cyklar nästan varje dag. Det finns stora hälso- och miljövinster att hämta från sadeln. Det är väldigt enkelt att bli en miljöhjälte, skriver cykeldebattörerna Klas Elm, Lars Strömgren, Ian Fiddies och Arne Ekberg.

Ta fram cykeln och bli en klimathjälte. Det är en uppmaning från klimatforskare världen över. I Västra Götaland kan 37 procent av de som jobbar och 42 procent av de som studerar på gymnasiet ta sig till jobbet eller skolan med en vanlig cykel inom 30 minuter. Men bara sju procent av invånarna i Västra Götaland cyklar nästan varje dag.

Satsa på effektiva och billiga transportsystem som cykling och gående, genom bland annat cykelbanor och lånecyklar.

Så lyder uppmaningen till världens politiska ledare från mer än 120 klimatexperter på 35 olika internationella forskningsinstitut i rapporten ”The Lancet countdown” inför FN:s klimattoppmöte i Madrid som pågår mellan 2 och 13 december.

I dag är 80 procent av alla bilresor i svenska tätorter i Sverige under tre till fyra kilometer. För dessa och många andra resor är cykeln ett enkelt, billigt och klimatvänligt alternativ.

Västra Götalandsregionen har undersökt hur många i länets kommuner som kan cykla till jobbet eller gymnasieskolan. Bäst förutsättningar att snabbt cykla till jobbet har boende i Åmål, Borås och Göteborg. Här kan 51, respektive 50 och 45 procent cykla till jobbet inom 30 minuter. Men i dessa kommuner är det bara tolv respektive tre och tio procent som nästan cyklar varje dag.

Till det ska läggas att minst 30 procent av boende i Åmål, Dals-Ed, Sotenäs, Strömstad, Hjo, Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Alingsås och Borås kan nå jobbet inom 15 minuter. Och då ska vi komma ihåg att ännu fler snabbt kan ta sig till sitt jobb eller sin skola med en elcykel.

Men bara i nio kommuner i Västra Götaland uppger minst 15 procent av invånarna att de cyklar nästan varje dag. Det handlar om Herrljunga, Grästorp, Lidköping, Tibro, Tidaholm, Vara, Trollhättan, Alingsås och Öckerö.

Allra lägst andel som cyklar nästan varje dag finns faktiskt i Borås med bara tre procent.

Varje person som byter bilen mot cykeln gör en stor skillnad för sig själv, för miljön och för alla medtrafikanter. Den egna hälsan förbättras, färre fastnar i bilköer, färre trängs i kollektivtrafiken och vi alla har nytta av att koldioxidutsläpp och buller minskar när vi cyklar. Det är därför dags att tydligare lyfta fram cykeln som framtidens transportmedel.

Det svenska klimatmålet för transporter innebär att koldioxidutsläppen från trafiken ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Efter snart halva tiden har utsläppen bara minskat med 20 procent och under 2018 ökade utsläppen.

För att nå målet behöver många fler cykla. Då duger det inte med att den rådande nationella planen för investeringar i infrastruktur bara innehåller en liten skärva till att göra det möjligt för fler att cykla säkert och att skattepengar fortsätter att subventionera användningen av fossila bränslen med miljardbelopp varje år.

Dessa subventioner kan jämföras med de 368 miljoner kronor som användes till elcykelpremien under 2018 och som subventionerade inköp av 89 396 elcyklar. Nu ersätter varannan resa med dessa elcyklar en bilresa enligt Naturvårdsverkets utvärdering.

Under 2018 ökade cyklingen i Göteborg med tolv procent. Samtidigt minskade biltrafiken något. Trenden är densamma i Stockholm och Malmö. Vi har nu en cykeltrend. För att förstärka den behövs det fler cykelvägar som hålls farbara under vintern med hjälp av sopsaltning och bra belysning som gör det möjligt för fler att cykla året runt.

Så ta vara på de möjligheter som du har att cykla till jobbet, utbildningen, fritidsaktiviteter och affären. Se till att de barn som du har i din närhet lär sig att cykla och låt dem cykla till skolan. Gör i ordning cykeln som du har i förrådet så att du kan använda den själv eller sälj den till någon som kan få användning av den. Och uppmana politikerna i din kommun att underlätta för fler att cykla säkert. Tillsammans är vi trafikens miljöhjältar.

Klas Elm 

Vd Svensk Cykling

Lars Strömgren 

Ordförande Cykelfrämjandets riksstyrelse

Ian Fiddies

Ordförande Cykelfrämjandet Göteborg

Arne Ekberg

Ordförande Cykelfrämjandet Sjuhärad

Denna debattartikel var publicerad i GT 11 december 2019 och kan läsas här.