Den som förlänger sin cykelsäsong förlänger sitt liv. Cykling året om minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det ett problem att var tredje sommarcyklist ställer in cykeln på vintern. Villkoren för att cykla på vintern måste bli bättre.

Ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm visar hur cykling till och från jobbet minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Detta även om det bara handlar om några kilometers cykling. Tidigare forskning visar hur lätt fysisk aktivitet minskar risken för hjärtbesvär, men att denna effekt försvinner om man slutar att röra på sig under några månader om året.

I dag cyklar elva procent av svenskarna under en genomsnittlig dag under sommarhalvåret. På vinterhalvåret gör bara sju procent samma sak. En vanlig orsak till detta är att cyklister upplever att skötseln av cykelvägarna är för dålig på vintern. Det är bra att allt fler kommuner använder så kallad sopsaltning, som är det mest effektiva sättet att hålla cykelvägarna fria från snö och is.

Varje år dör 3065 personer i Sverige till följd av vägdamm och avgasparticklar från fordon. I genomsnitt förkortas vart av dessa liv med elva år. Om var tredje person som tar bilen till jobbet i Stockholm istället skulle börja cykla skulle 20 liv räddas varje år bland de nya cyklisterna och livet på 60 andra stockholmare skulle räddas varje år till följd av bättre luftkvalitet, enligt en annan studie från GIH. Cykling är en hjärtesak. I centrala Malmö har antalet som cyklar eller åker moped ökat med 80 procent mellan 2003 och 2018.

Idag går mindre än en procent av statens pengar till infrastruktur till cykling. Om fler ska cykla säkert året om behövs omprioriteringar. Januariöverenskommelsen mellan de fyra partierna S, MP, C och L säger att nya skatteregler ska tas fram som underlättar cykelpendling. Det är dags att finansminister Magdalena Andersson och infrastrukturminister Tomas Eneroth gör det. I dag gynnar skattereglerna bilkörning och spinningckylande. Med välskötta sopsaltade cykelvägar ökar antalet vintercyklister som kan ta sig fram säkert.

14 februari sammanfaller Vintercyklingens dag och alla hjärtans dag. Det är en bra kombination. Uppmaningen är att cykla under denna dag för att visa din vilja att cykla också på vintern. Då kan kommuner, regioner och stat se att investeringar i fler cykelvägar, bättre belysning och bättre snöröjning kan få stor effekt för antalet cyklister och antalet friska hjärtan.

Klas Elm, Svensk Cykling

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder L

Artikeln är även publicerad i Norra Skåne.

Ursprungligen publicerad i Skånska Dagbladet den 12 februari 2020 och finns här.