Att ökad cykling leder till stora samhällsekonomiska vinster är nog de allra flesta överens om i dag. Det finns heller inga vettiga argument mot exempelvis behovet av ett sammanhållande och utbyggt vägnät för cykel så att fler människor faktiskt ska kunna cykla till och från jobb och skola eller för tränings skull.
Förra årets rekord i antal riksdagsmotioner med cyklingstema visar också att det finns en god vilja att göra mer för cyklandet i landet. Däremot brister det tyvärr fortfarande alltför ofta i den beslutsmässiga handlingskraften. Ett av de mer graverande områdena handlar om bristen att skapa bättre möjligheter att kombinera cykel med kollektivtrafik.

Svensk cykling lät för några år sedan Sifo undersöka svenska folkets cykelvanor, och resultatet visade att fler hade cyklat mer om kollektivtrafiken var anpassad till cyklisterna:

✓ 45 procent sa att de skulle cykla mer om de kunde ta med cykeln på buss/tåg/tunnelbana.
✓ 37 procent skulle cykla mer om det byggs fler cykelparkeringar.

I många europeiska länder är det i dag enkelt, praktiskt och det blir allt vanligare att ta med cykeln på tåget. Det är bra för cykelpendlare, det är bra för den i Europa stadigt växande cykelturismen. Så hur ser det då ut i Sverige?

Det som kanske framstår som mest häpnadsväckande är att viktiga delar av kollektivtrafiken inte själv väljer att skapa cykelvänliga tåg.
I en undersökning som Banverket utförde 2008 ansåg 92 procent av de tillfrågade att det borde vara möjligt att ta med cykeln på tåget.

40 procent av landets invånare bor inom två kilometer från en järnvägsstation. Det finns därför stor potential att öka andelen som cyklar till stationen, men också att öka det totala resandet med tåg.

Det verkar dock inte SJ ha förstått. Under 2007–2011 beslutade SJ att det var okej att ta med sig cykeln på tåget. 2012 drogs möjligheten in, med hänvisning till problem med att lasta på och av cyklarna på tåget samt till låg betalningsvilja hos resenärerna.

Tar en utmanare som MTR då chansen att utmana tröga jätten SJ i den här frågan? Nix.
De hänvisar, efter vi frågat om saken, till att det skulle behöva göras investeringar av säkerhetsmässiga ombyggnationer, investeringar man inte anser sig kunna göra.
Andra länder i Europa har löst cykelfrågan genom att ha dubbeldäckade tåg med många öppna ytor. I Danmark beslutade man för sex år sedan att det skulle bli gratis att ta med cykeln på Köpenhamns pendeltåg. Resultatet blev en succé och ökade antalet cyklister i Köpenhamn. Och det är inte bara cyklisterna själva som är nöjda utan hela 91 procent av de tillfrågade resenärerna sa att de gillade detta.

I centrala Köpenhamn är utrymmen på tågvagnar väl anpassade för cyklister. I Holland är det en självklarhet att man får ta med cykel på tåg. Bevakade cykelparkeringar är en självklarhet.

Det finns alltså många goda exempel att inspireras av, så varför är detta omöjligt i Sverige? Bara för att det finns flera olika ansvariga och huvudmän får inte frågan ligga obehandlad mitt emellan. För att lösa hela resan måste möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken lösas. Kanske inte jämt och överallt – men betydligt mer än nu.
Det är konkurrens i tågtrafiken nu – när ska det resultera i vettiga satsningar på cyklister?

Klas Elm
Lars Strömgren

Artikeln publicerades ursprungligen i Aftonbladet 20 april 2016, och du hittar den här.