Vi vet att många i dag skulle vilja cykla, men de vågar inte på grund av den täta och snabba biltrafiken. Blir cyklisterna färre blir motorfordonens dominans av gatuutrymmet än större och det kommer sannolikt att leda till att än fler inte vågar cykla.

Det är en utveckling som måste motverkas.

Cyklister är nästan helt ofarliga för andra trafikanter. När man säger att det farligt att cykla så har man vänt på begreppen. Det är bilarna som är farliga: 80-90 procent av de cyklister som dödas eller skadas allvarligt har krockat med ett motorfordon.

Fotgängaren lever dock ännu farligare: en fotgängare löper tio gånger större risk än en bilist att dödas eller skadas allvarligt. Farligast lever mopedister och mc-förare: de löper 25 gånger större risk än bilister att dödas eller skadas allvarligt. Det är alltså mycket farligare att åka moped än att cykla.

Ett rejält ökat cyklande skulle på sikt leda till flera goda konsekvenser. Kommunerna skulle tvingas att öka säkerheten för en ökande skara cyklister. Kommunerna skulle också bli tvungna att satsa på snöröjning och förbättrat underhåll av befintliga cykelbanor som trafikeras av en växande skara cyklister.

Svensk Cykling förespråkar ökad cykling och fortsatt utbyggd infrastruktur. Här är några exempel på åtgärder som skapar en tryggare trafikmiljö för cyklister:

Till att börja med bör cykling uppmuntras. Bara det faktum att flera cyklister rör sig i trafiken minskar risken för olyckor med cyklister inblandade.
På gator där bilar tillåts köra i 50 km/timme bör det obligatoriskt finnas separata cykelvägar och säkrade korsningar, med hastigheten begränsad till 30 km/timme.
Förbättra underhållet på cykelvägar och cykelbanor. Många singelolyckor beror på brister i vägunderhållet.
Bygg sammanhängande cykelleder mellan bostadsområden och arbetsplatser samt kommersiella centra.
Säkra alla korsningar – de flesta cykelolyckor inträffar i korsningar på grund av dålig utformning.
Skapa säkra skolvägar och inför lågfartszoner kring skolor.
Uppmuntra föräldrar att gå och cykla med barnen till skolan i stället för att skjutsa dem i bil – det ökar säkerheten och både barn och vuxna får livsviktig motion.
Utnyttja cykeln som sportredskap i skolan. Cykeln är utmärkt för att träna balansen och finmotoriken och barnen får motion på köpet.
Sätt trafiksäkerhet och riskmedvetenhet på schemat. Det bästa skydd en oskyddad trafikant har finns på huvudets insida. Utnyttja och träna det skyddet.