En halvering på tjugo år

Vi vill inte på något vis förringa obehaget av att få sin cykel stulen, och det kan absolut vara så att cykelstölder ökar vissa år. Det kan ändå vara på sin plats att konstatera att den långsiktiga trenden pekar på att cykelstölderna i Sverige minskar.

1994 stals 119 802 cyklar i hela landet, under 2013 stals 66 089 cyklar, en minskning med 45 procent, nästan en halvering av cykelstölderna på tjugo år alltså. Under det senaste decenniet, mellan åren 2004-2013 minskade andelen cykelstölder med sju procent i hela landet.

Idag ligger nivåerna under 70 000 anmälda cykelstölder, alltså en halvering sedan 1990-talet. Det har heller inte stulits så få cyklar sedan mätningarna började göras 1975. Det visar en granskning av Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik för anmälda cykelstölder i landet som branschorganisationen Svensk Cykling lät göra 2014.

Orsakerna till det kan vara det faktum att allt fler cyklar oftare, och att cykeln har blivit ett viktigt transportmedel snarare än fritidsnöje. Därmed har vi helt enkelt blivit duktigare på att ta hand om våra cyklar, lärt oss hur man låser fast cyklarna med mer stöldsäkra lås.

Det faktum att många kommuner och arbetsgivare skapar fler och säkrare cykelparkeringar är också Mycket bra har gjorts men det kan göras mycket mer på kommunal nivå. Malmö Stads satsning på cykelgaraget Bike & Ride vid Centralstationen är föredömligt, och man kan hoppas att fler kommuner följer det goda exemplet.

På senare år ligger siffrorna för cykelstölderna relativt jämnt. Vissa år ökar cykelstölderna i några län och minskar samtidigt i andra län.

Enligt Brå är det nämligen vanligare att cykeln stjäls på allmän plats, snarare än i hemmet. Allra vanligast är cykelstölder i städer med högskola och universitet.

Det finns några viktiga saker att tänka på för cyklister som vill göra livet svårare för cykeltjuvar. Här är checklistan:


-Lås fast cykeln ordentligt, ramen ska vara fastlåst i cykelstället.
-Använd ett bra lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen. Fråga din lokala cykelfackhandlare om du är osäker.
-Lås fast lättstulna delar.
-Registrera och stöldskyddsmärk cykeln.