Svensk Cykling välkomnar regeringens förslag om ändrade skatteregler för cykling

 i Okategoriserade, Pressmeddelanden

Idag kom regeringen med utspelet att den vill ändra skattereglerna för tjänstecyklar. Det är utmärkt och något Svensk Cykling arbetat för länge.

-Skattereglerna, både vad avser förmåner och tjänsteresor, har alltid gynnat bilåkandet. Det är hög tid att sluta missgynna cyklister. Vi vet att förmånscyklar i stor utsträckning ersätter bilresor, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Regeringen avser att i kommande budget föreslå ändrade skatteregler för när arbetsgivare erbjuder de anställda cykel. Förslaget avser både vanlig cykel och elcykel och förväntas kosta cirka 300 miljoner kronor årligen, att jämföra subventionerna för tjänsteresor med bil som kostar staten flertalet miljarder kronor.

-Till skillnad från bilismen är satsningar på cykling samhällsekonomiskt lönsamt. Förmånscyklar gör personalen friskare och piggare och Sverige renare och hälsosammare. Regeringen skulle också kunna titta på förändringar av friskvårdsbidraget, för att ytterligare uppnå ökad cykling, säger Klas Elm, Svensk Cykling.