Trafikutskottet vill förändra väglagen för fler cykelbanor

 i Aktuellt

Cykelorganisationerna inom Svensk Cykling kommenterar Trafikutskottets tillkännagivande om att förändra väglagen.

Nu firar vi att det finns en tydlig politisk majoritet för att ändra väglagen så att fler och bättre cykelbanor kan byggas. Riksdagens trafikutskott kom nyss med ett tillkännagivande där man uppmanar regeringen att ändra lagen. Det har Sveriges cykelorganisationer krävt länge.

– Lagen behöver ändras och Trafikverket tas i örat och ges tydligare direktiv. Det går inte att dra på den här frågan längre, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.

– I dag sätter väglagen käppar i hjulet för ökad och säker cykling i hela landet. Nu måste regeringen skyndsamt ta detta vidare så att cykelvägar kan byggas där de gör bäst nytta. säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

– Nu väntar vi på en förändring i anläggningslagen också, säger Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet.

Anläggningslagen gör att Trafikverket inte får anlägga eller äga enskilda vägar, och inte heller anlägga fristående cykelvägar i anslutning till befintliga enskilda vägar. Eftersom enskilda vägar utgör den största delen av Sveriges vägnät skapar det stora begränsningar.

Att förändra väglagen är punkt ett i Svenska Cykelstäders politiska program. En förändring skulle göra det möjligt att bygga friliggande statliga cykelvägar, inte minst snabba supercykelvägar.

I tillkännagivandet skriver Trafikutskottet att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt att anlägga friliggande cykelvägar utan krav på direkt anslutning till vägar avsedda för motortrafik. Utskottet menar att myndigheternas tolkning av väglagen, nämligen att en gång- och cykelväg endast får byggas om den är i anslutning till allmän väg, är ett hinder för ökad cykling. Utskottet vill i sammanhanget även peka på behovet av att hämta in erfarenheter från andra länder. Som exempel kan nämnas de regionala snabbcykelvägarna i Tyskland (Radschnellweg).

Tyvärr valde Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna att reservera sig mot tillkännagivandet med hänvisning till äganderätten.