Bred politisk enighet om att göra det lagligt att cykla mot enkelriktat

 i Aktuellt, Pressmeddelanden

Det finns en stor politisk enighet om att tillåta cyklister att cykla mot enkelriktat och svänga höger vid rödljus. Det framkom vid årets Cykelriksdag under Cykelmässan i Göteborg där riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier deltog. Enda partiet som säger nej till de två förslagen är Sverigedemokraterna.

Emma Berginger (MP) och Johan Hultberg (M). (Bild: Jöran Fagerlund)

– Vi måste våga testa för att utvärdera. Internationella erfarenheter säger att det kan vara en säkerhetsåtgärd. Enkelriktade gator är lokalgator med låg hastighet. Där har vi ett samspel i trafiken, säger Emma Berginger (MP) om förslagen om att få svänga höger vid rött ljus och att cykla mot enkelriktat.

Patrik Jönsson (SD), har en motsatt uppfattning.

– Enkelriktade gator är smala. Cykling mot enkelriktat är att spela hasard med cyklisters liv. Att låta cyklister svänga höger mot rött luckrar upp synsättet att man inte ska cykla mot rött, säger han.

Alla riksdagsledamöter talar om att fler ska kunna cykla och kunna göra det säkert. Vägarna dit skiljer sig åt i vissa fall.

Hampus Hagman (KD), Elin Gustafsson (S), Ulf Eriksson (C) och Jens Holm (V). (Bild: Jöran Fagerlund)

Ulf Eriksson (C), tycker att cykelpolitiken i dag är storstadsfixerad.

– Alla kommuner måste bygga en cykelinfrastruktur som passar sina egna behov av att ta kunna ta sig till jobb, skolor och kollektivtrafik, säger han.

Johan Hultberg (M) lyfter folkhälsan.

– Stillasittandet är den nya rökningen. Jag är beredd att titta på de flesta förslag för att fler ska kunna cykla, säger han.

En sådan sak är att se över reseavdraget som i dag kan ge ersättning till den som använder bilen till och från jobbet.

– Reseavdraget premierar bilåkning. Det är fel, säger Jens Holm (V).

Möjligheten att gå över till ett avståndsbaserat reseavdrag, där man får göra ett skatteavdrag oavsett vilket transportslag som man har använt, vill företrädarna för alla riksdagspartierna att man ska utreda. Förutom Sverigedemokraterna.

Patrik Jönsson (SD) och Helena Gellerman (L). (Bild: Jöran Fagerlund)

– Räkna inte med någon skattelättnad för cyklar från vår sida. Det är svårt att kontrollera efterlevnaden, säger Patrik Jönsson.

– Jag är nöjd över att det är flera partier som står bakom Januariavtalet med en fortsättning av stadsmiljöavtalet. Stadsmiljöavtalen är en framgång som ger resurser till cyklingen. Vi vill gå vidare med cykelgator där bilister och cyklister möts på cyklisterna villkor, säger Elin Gustafsson (S).

Hampus Hagman (KD), får applåder när han föreslår att det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på tåget. Helena Gellerman vill satsa mer på underhåll av cykelvägar.

I de flesta frågor för att underlätta för cyklister var de flesta av partiföreträdarna överens. (Bild: Jöran Fagerlund)

– Låt cyklister rapportera in brister i cykelvägen i en app så får kommunen en översikt över var underhållet behövs, säger hon.

Flera riksdagsledamöter stämmer in i förslaget från Cykelfrämjandet om att lagstifta om att en bil måste hålla ett avstånd på minst 1,5 meter vid omkörning av en cyklist. Förslaget om att ändra väglagen så att det ska bli möjligt att bygga statliga cykelvägar utanför tätorter som inte ligger bredvid en statlig väg får också gehör från flera riksdagsledamöter.

Sagt i debatten

Johan Hultberg, Moderaterna

“Det är en otjänst av skjutsa barn till skolan i bil. Det är en ond spiral när föräldrar skjutsar sina barn på grund av att så många kör bil till skolan.”

“Bättre efterlevnad av trafikreglerna med fler poliser ger säkrare cykling.”

Helena Gellerman, Liberalerna

“Under 1990-talet var det möjligt för privatpersoner att leasa en dator. Det gjorde att IT-kunskaperna ökade. Titta på något liknande för cykel. Det gäller att göra något radikalt för att öka antalet som cyklar.“

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

“Gör reglerna för cykelpassage och cykelöverfört likadana. Cyklisten ska alltid stanna.”

Jens Holm, Vänsterpartiet

“Det borde vara generellt sänkt bashastighet till 40 kilometer i timmen. Bilen måste stå tillbaka. Vi måste bygga om våra städer. Det går inte att ta sig fram med bil överallt. Bygg färre bilvägar för att få pengar till cykelvägar.”

Hampus Hagman, Kristdemokraterna

“Trafikseparering är A och O för att få fler att cykla och känna sig säkra.”

Ulf Eriksson, Centerpartiet

“Främja arbetsgivare som hjälper anställda att cykla.”

Elin Gustafsson, Socialdemokraterna

“Cykeln är viktig var man än bor. Det är viktigt att koppla ihop olika trafikslag. Målet är att cyklingen ska öka.”

Emma Berginger, Miljöpartiet

“Bygg supercykelvägar mellan orterna. Turism- och rekreationscykling är incitament för att förbättra cykelinfrastrukturen på landsbygden.”

När företrädarna för riksdagspartierna fick ta ställning till frågan om att sänka dagens bashastighet på 50 kilometer i timmen i tätorterna är partierna splittrade. Grön lapp innebär ja, röd lapp nej och gul lapp visar en tveksamhet. (Foto: Fanny Westin)

Skatteregler ska användas för att gynna cykelpendling menar alla partier utom Sverigedemokraterna. (Foto: Fanny Westin)

Bryt tvångsgiftet mellan statliga bilvägar och cykelvägar tycker alla partier. Viss tvekan finns hos Socialdemokraterna.(Foto: Fanny Westin)

Fotnot:

Läs också tidningen Syres reportage från Cykelriksdagen.