Henrik Oretorp får Svensk Cyklings opinionspris 2018

 i Pressmeddelanden

Svensk Cyklings opinionspris, som premierar insatser som påverkat synen på cykling i en konstruktiv anda, går i år till Henrik Oretorp, kommunråd i Halmstad för hans arbete med Svenska Cykelstäder.

Svensk Cykling har utsett till mottagare av 2018 års upplaga av Svensk Cyklings opinionspris.

Motiveringen lyder:

”Med fast styrning har Henrik Oretorp, kommunråd i Halmstad, i sin som ordförande bidragit till att Svenska Cykelstäder, som startades 2014, tagit en allt större plats i debatten genom att både lyfta det som görs i kommunerna för ökad cykling och genom att ställa krav på en nationell nivå.

Under hans ledning har Svenska Cykelstäder blivit en stark och viktig aktör. Medlemsantalet har nära dubblerats och genom att medlemskap möjliggjorts för regioner, företag och forskningsinstitut har kunskapsnivån inom cykelplaneringen höjts avsevärt.

Svensk Cyklings opinionspris 2018 tilldelas därför Henrik Oretorp för hans insatser för att förbättra Sveriges cykelinfrastruktur och för att han sett till att Svenska Cykelstäder blivit en organisation att räkna med i cykelpolitiken.”

Svensk Cykling har sedan 2010 årligen delat ut ett politikerpris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor på den politiska agendan. Från och med 2016 byter priset namn till Svensk Cyklings opinionspris, och breddas samtidigt. Det nya priset kan delas ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

 

Tidigare pristagare:

2017: Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

2016: Patrik Kronqvist, ledarskribent Expressen

2015: Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S)

2014: Karolina Skog (MP)

2013: Kent Johansson (C)

2012: Per Anckersjö (C)

2011: Karin Svensson Smith (MP)

2010: Anneli Hulthén (S)