Minnesord: Bo Dellensten gjorde stora insatser för cyklingen

 i Pressmeddelanden

Bo Dellensten har lämnat oss. Från Svensk Cykling minns vi en vän som gjorde väldigt mycket för cyklingen i Sverige. Bosse var den drivande kraften i Cykelbranschrådet under många år. Cykelbranschrådet startade med Bosse i mitten av 90-talet och var föregångare till det som idag kallas Svensk Cykling, där han också var verksam inledningsvis. Bosse jobbade oförtrutet med att förbättra förutsättningarna för cykling i Sverige. Det rörde till exempel frågor om mer resurser till cykelbanor, bättre framkomlighet, mer cykelvänliga trafikregler och möjligheten att ta med cykel på tåg. Med andra ord många av de frågor vi fortfarande arbetar för.

Bosse var en aldrig sinande kraft i arbetet för Sveriges alla cyklisters. Och han trodde verkligen på det han arbetade för. Men erfarenhet, kunskap och kompetens drev han frågorna framåt. Dessutom levde han som han lärde och cyklade själv i ur och skur, kort och långt, till jobb och på fritid. Själv minns jag gärna Bosse sittandes i sin ”guling”.

Klas Elm
Svensk Cykling