Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2018: 4 av 10 kan tänka sig köpa elcykel

 i Pressmeddelanden

Branschen spår fördubbling av antal sålda elcyklar och 4 av 10 svenskar kan tänka sig att köpa en elcykel, visar en Sifo-undersökning som publiceras i Svensk Cyklings nya Cykeltrendrapport 2018. Samma undersökning visar att 42 procent skulle cykla mer om man enkelt kunde ta med cykeln i kollektivtrafiken och att en tredjedel cyklar varje vecka till jobb och skola. 

Elcykelförsäljningen rusar enligt branschen. Det såldes 67 500 elcyklar mellan september 2016 och augusti 2017, året innan var motsvarande siffra 45 000. Ökningen bedöms fortsätta och det med besked: enligt en ny prognos för innevarande period som publiceras i Svensk Cyklings Cykeltrendrapport kommer det att säljas mellan 120 000 och 150 000 elcyklar, vilket innebär fördubbling av försäljningen.

– Elcykelpremien är förstås en bidragande faktor, men vi tror också att det handlar om en ketchupeffekt där det gått upp för många att elcykeln är ett genialiskt fordon för transporter i vardagen, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

I Svensk Cyklings nya Cykeltrendrapport visar en ny Sifo-undersökning också att så många som nära 4 av 10 svenskar (38 procent, en ökning med 2 procentenheter från föregående år) kan tänka sig att köpa elcykel.

Dessutom i Cykeltrendrapport 2018:

Trots många löften från beslutsfattare om att satsa på ökad cykling så cyklar inte fler svenskar. Enligt Sifo-undersökningen cyklar 29 procent av svenska folket någon gång varje vecka till jobbet, alltså nära en tredjedel. Det innebär en minskning med en procentenhet sedan förra året. 22 procent cyklar minst tre dagar i varje vecka. Siffrorna har sett ungefär likadana ut sedan 2013 då Svensk Cykling ställde frågan första gången.

– Det skiljer mellan stad och land, i storstäderna har det blivit allt trängre på cykelvägarna, utanför städerna minskar cyklandet. Att en tredjedel av svenska folket cyklar varje vecka är bra, men att sifforna inte ökar är ett varningens finger till våra beslutsfattare som säger sig vilja öka cyklandet – mer måste göras, annars stannar utvecklingen av, säger Klas Elm, VD i Svensk Cykling.

Det förefaller som att svenska folket skulle cykla mer om det fanns bättre möjligheter att ta med sig cykeln på tåg och bussar. Hela 42 procent skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik, visar Sifo-resultaten som publiceras i årets Cykeltrendrapport. När samma fråga ställdes förra året var samma siffra 28 procent, en ökning med så mycket som 14 procent.

Trendspaningen i Cykeltrendrapporten bygger utöver Sifo-undersökningen på statistik samt enkäter gjorda med de viktigaste aktörerna i intresseorganisationen Cykelbranschen.

I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan. Tillsammans representerar de lång och bred erfarenhet av alla slags cykelrelaterade frågor.

Hela Cykeltrendrapport 2018 finner du här