Riksdagsledamöter intar Varberg – på cykel

 i Pressmeddelanden

Karl Dreis uppfann år 1817 en revolutionerande sparkcykel. För att uppmärksamma 200-årsjubiléet av det som av brittiska radiolyssnare röstat fram som ”världens bästa uppfinning” har ett tiotal riksdagsledamöter valt Varberg som besöksmål, som är en tillväxtpunkt på den Svenska cykelkartan.

Blicken föll på Varberg när ett tiotal riksdagsledamöter från olika partier planerade en gemensam studieresa för att uppmärksamma teknikutvecklingen inom cykling.

– Teknikutvecklingen sker snabbt nu 200 år efter att cykeln uppfanns. Det handlar framförallt om utvecklingen av elcyklar och lådcyklar som gör cykeln tillgänglig för allt fler i vardagen, säger Johan Andersson (S), sammankallande i Riksdagens Cykelnätverk tillsammans med Boriana Åberg (M).

Cykelindustrins roll tycker Johan speglas i den ökade vardagscyklingen i många städer och hur cykelloppen år efter år slår rekord i antal anmälningar. Han menar att cykeltillverkningen, tillsammans med cykelreparationsverksamheter, som blir allt vanligare i många städer, bidrar till att lyfta cyklingen i landet. Han får medhåll över blockgränsen:

– Cykelindustrin skapar jobb och tillväxt i Sverige, menar Boriana Åberg (M), som är nyfiken på att höra tankarna från ingenjörerna bakom ritbordet. Hon ser även fram emot att få höra vad riksdagen kan göra för att underlätta teknikutvecklingen, och att få föra diskussioner kring hur man kan förbättra cykelinfrastrukturen.

Riksdagens Cykelnätverk är ett informellt nätverk i riksdagen. Det består främst av ledamöter som är intresserade av transporter och infrastruktur, men också miljö och folkhälsa. Ett tiotal cykelintresserade riksdagsledamöter från olika riksdagspartier besöker Varberg den 4 september, tillsammans med ett antal specialinbjudna gäster. Efter besöket på cykelindustrin kommer gästerna hoppa upp på cyklar för att bli guidade av Varbergs kommun genom sina senaste cykelsatsningar.

Varbergs kommun är också en stigande stjärna på den svenska cykelhimlen. Genom Varberg går nu bl.a. Kattegatleden, landets första nationella cykelled. För sitt arbete för ökad cykling har kommunen de två senaste åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Varberg uppfyller också de högt ställda kraven för att bli medlem i Svenska Cykelstäder – i juni blev Varberg föreningens 23:e medlem.

– Varberg har de senaste två åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets kommunvelometer, en ranking av hur bra kommuner arbetar med att främja cykling. Det ska bli spännande att se hur detta ter sig i samhällsplaneringen, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

– Vi har under mandatperioden satsat på att göra det enklare och säkrare att cykla, och det ska bli roligt att visa upp det vi lyckats med och det vi kan göra bättre, säger Tobias Carlsson (L), ordförande Hamn- och gatunämnden i Varberg.

Fakta cykelbranschen:

6 % av svenskarna äger en elcykel, medan 36 % av kan tänka sig att köpa en. År 2016 såldes 45 000 elcyklar – en ökning med 50 % sedan föregående år.

Samtliga stora aktörer i Cykelbranschen bedömer att förutsättningarna för att anställa fler inom de kommande två åren som mycket goda. 

Källa: Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2016

Fakta Varberg:

 • Genom Varberg går Kattegatleden, landets första nationella cykelled.
 • För sitt arbete för ökad cykling har kommunen de två senaste åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets Kommunvelometer.
 • Varberg uppfyller de högt ställda kraven för att bli medlem i Svenska Cykelstäder – i juni 2017 blev Varberg föreningens 23:e medlem.

Pågående projekt:

Arbetspendlingsstråk

 • Från centrum till stadens större bostadsområden.
 • Förbättrad standard på befintlig gång- och cykelväg.
 • Det ska vara möjligt att cykla snabbt och effektivt på stråket.

Rekreationsstråk

 • Kopplar ihop stadens gröna och blåa platser.
 • Det ska vara en upplevelse att cykla på stråket.

Parkering, service och bytespunkter

 • Säkra och väderskyddade cykelparkeringar.
 • Cykelpumpar längs med arbetspendlingsstråk och bytespunkter.
 • Cykelparkeringar vid bytespunkter, för att kunna kombinera trafikslag och resa hållbart hela resan.

Andra åtgärder

 • Kampanjer för att få fler att resa hållbart.

Program:

Måndag 4 september 2017

13:30 – 15:15 Fabriksbesök hos Cycleurope

Gästerna samlas kl. 13:30 hos Cycleurope, Birger Svenssons väg 28 i Varberg, för en guidad tur på fabriken, som avslutas med fika och rundabordssamtal. Foto- och intervjumöjligheter finns under både fabriksbesöket och rundabordssamtalen.

15:15 – 17:00 Guidad tur i Varberg

Under ledning av Varbergs kommun tar gästerna en guidad cykeltur genom den gamla kurorten på västkusten och tittar på cykelinfrastruktur (och andra sevärdheter). Start och stopp vid Birger Svenssons väg 28. Foto- och intervjumöjligheter finns under turen.

Kontakt:

Emil Törnsten, Svensk Cykling, koordinator Riksdagens Cykelnätverk, 073-324 77 84, emil.tornsten@svenskcykling.se

Johan Andersson (S), riksdagsledamot, sammankallande Riksdagens Cykelnätverk, 070-559 16 18, johan.andersson@riksdagen.se

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot, sammankallande Riksdagens Cykelnätverk, 070-818 28 37, johan.andersson@riksdagen.se

Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling, vice ordförande European Cyclists’ Federation (Europeiska Cykelfrämjandet), 073-655 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Tobias Carlsson (L), ordförande Hamn- och gatunämnden i Varberg, 070-830 50 90, tobias.carlsson@varberg.se