Svensk Cyklings opinionspris tilldelas cykelforskare Anna Niska

 i Pressmeddelanden

Svensk Cyklings opinionspris premierar insatser som påverkar synen på cykling i en konstruktiv anda som utvecklar Sverige som en cyklande nation. 2017 års pris går till Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Svensk Cykling har sedan 2009 årligen delat ut ett pris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor. 2016 bytte priset namn till Svensk Cyklings opinionspris, och breddades samtidigt. Priset delas nu ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

Årets pristagare heter Anna Niska. Hon är ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Motiveringen lyder:

Anna Niska tilldelas Svensk Cyklings opinionspris för hennes mångåriga arbete med att förbättra möjligheten för fler att välja att cykla. Med oförtrutet engagemang och positiv energi har Anna med forskningens hjälp levererat nya rön och utmärkta beslutsunderlag och därigenom möjliggjort för beslutsfattare att i praktiken göra livet bättre för cyklister. Inte minst när det gäller att få alla att förstå vikten av drift och underhåll av cykelinfrastrukturen har Annas insatser varit ovärderliga. Det mest kända exemplet är utvecklingen och utvärderingen av metoder för sopsaltning av cykelvägar. Men det stannar inte där, många är de forskningsrapporter som bär spår av Annas arbete. Anna är helt enkelt cykeldoktorn!