Regeringens nationella cykelstrategi för feg

 i Pressmeddelanden

Regeringen presenterade idag sin nationella cykelstrategi. Organisationen Svensk Cykling är mycket kritisk på flera områden:
– Regeringen är feg som inte anger ett tydligt mål med strategin. Det är en stor besvikelse, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Förväntningarna på regeringens nationella cykelstrategi har varit stora, då den ska utgöra en plattform för det fortsatta arbetet att öka cyklingen i Sverige, med syfte att nå samhällsmål som bättre folkhälsa, minskad trängsel i tätorter och att minska resandets miljöpåverkan.

Nu har den nationella cykelstrategin offentliggjorts, och Svensk Cykling, som företräder det organiserade cykel-Sverige, har tagit del av innehållet och är på ett antal avgörande punkter mycket kritisk:

– Regeringen är på tok för feg. Att i ett avgörande strategidokument inte slå fast ett mål är ödesdigert, och hela produkten tappar i tyngd. Vad vill regeringen uppnå? En rimlig ambition tycker vi är en fördubblad andel cyklister under en viss tidsperiod – säg till år 2025. Hälften av alla bilresor är under 5 km, så det vore ju inte orimligt, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Nästa sak att bestämma sig för är att peka ut vem som är ansvarig för att detta genomförs och vem som har krav på sig att årligen följa upp att strategin följs. Detta saknas i regeringens dokument:

– Det viktigaste verktyget regeringen har är naturligtvis resurser. Men utöver de 100 miljoner som regeringen satsar 2017 och redan beslutade stadsmiljöavtal, står inget om hur tillräckliga resurser ska öronmärkas för lyckas öka cyklandet.

Ytterligare en fråga som regeringen valt att ducka för är markåtkomsten.

– Markåtkomst för cykelinfrastruktur är en nyckelfråga, speciellt utanför tätorter. Kravet på att en cykelväg måste hänga ihop med en bilväg för att kunna byggas är en dammig kvarleva från ett förlegat bilsamhälle. Ska vi få effektiva pendlingsvägar, och inte minst attraktiva turistcykelleder, måste regeringen ändra reglerna för markåtkomst. Att regeringen missar denna chans är ett kraftigt underbetyg, säger Lars Strömgren, ordförande i Svensk Cykling.

Allt är inte dåligt, det finns också bra förslag i den medföljande promemorian om regelförslag enligt företrädarna för Svensk Cykling:

– Att lagen nu ändras så att cyklister över 15 år själva får välja om de vill cykla i gatan eller på cykelvägen är utmärkt. Det har Svensk Cykling slagits för länge och inte bara på ett symboliskt plan – för det är hög tid att börja prioritera cykeln i trafiken – det är rent praktiskt också viktigt för att komma tillrätta med trängseln på cykelbanorna i storstäderna, säger Klas Elm.

På pluskontot hamnar enligt Svensk Cykling också att regeringen vill utreda frågan om att tillåta högersväng trots rött ljus är bra. Även det är ett gammalt krav från cykelsverige. Vidare är det utmärkt att underlätta för införandet av s.k. cykelboxar i svenska städer.

– Men totalintrycket är att vi riskerar stå med ett dokument med vällovliga ord som inte leder till ökad cykling, och då är det ju ett stort misslyckande.