Skriande brist på cykeltekniker

 i Pressmeddelanden

Cykelbranschen skriker efter utbildade cykeltekniker – men någon yrkesutbildning existerar inte. Branschens uppvaktning av ansvariga myndigheter har inte gett resultat.

– Vi vill skapa jobb, men just nu trampar vi vatten, säger Joakim Stenberg, VD för intresseorganisationen Cykelbranschen.

 Ett ökat cykelpendlande i städerna och en pågående elcykelboom är några faktorer som banat väg för ett samhälle där cykling blir ett självklart transportmedel. Men på många områden har inte verkligheten inte hunnit med utvecklingen. Det gäller bland annat den nu skriande bristen på cykeltekniker – och nu börjar cykelfackhandeln bli otålig:

– Vår bransch skriker efter kompetenta cykeltekniker som kan hantera service och underhåll till de allt mer avancerade cyklarna och elcyklarna som blir allt vanligare.

Paradoxalt nog sänktes nyligen momsen på reparation av cyklar och reservdelar till tolv procent. Men staten satsar däremot inte på att få fram de som ska utföra arbetet, cykeltekniker. Trots år av påtryckningar från branschen, är frågan ännu så länge en vit fläck på kartan.

– Vi vill ju inget annat än att skapa jobb, men inget händer, säger Joakim Stenberg och fortsätter:

– Eleverna som skulle utbildas skulle få jobb direkt. Efterfrågan på utbildad personal är stor och växer.

Att bristen på kompetenta tekniker uppstått förklaras bland annat av en pågående generationsväxling, samt viss omsättning av cykeltekniker. En bidragande orsak kan vara att yrkets status haltar just på grund av en regelrätt utbildning saknas. Av den anledningen har intresseorganisationen Cykelbranschen i fyra års tid, tillsammans med en skola, försökt starta en yrkeshögskoleutbildning. Ett hittills resultatlöst arbete.

– Yrkesgruppen cykeltekniker anses inte existera, det finns ingen SNI-kod för detta jobb, säger Joakim Stenberg och fortsätter:

Paraplyorganisationen Svensk Cykling stöder Cykelbranschens krav på en vettig utbildning för cykeltekniker:

– Det är dags att vakna och inse att en ny trafikmaktordning etableras, där cykling måste prioriteras istället för bilismen – och för att möta behoven från de nya cyklisterna behövs utbildad personal, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling.