Ny Sifo: Var tredje svensk kan tänka sig köpa elcykel

 i Pressmeddelanden

Mer än en tredjedel av svenska folket skulle kunna tänka sig att köpa en elcykel. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Svensk Cykling. Bland unga vuxna är siffran ännu högre, 44 procent.

– Vi närmar oss övriga Europa där elcykeln är ett vanligt inslag i stadsbilden, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

När cykelförsäljningen fortsatt att öka från en redan hög nivå har el-assisterade cyklar rekordökat – med närmare 70 procent föregående år. Många företrädare i cykelfackbranschen har förutspått elcykelns nära föreliggande genombrott i Sverige. Och ska man döma av den nya Sifo-undersökningen tyder mycket på att det kan stämma.

Den färska undersökningen visar att så många som 36 procent, alltså drygt en tredjedel av befolkningen, säger sig kunna tänka sig att köpa en elcykel. I åldersgruppen unga vuxna (upp till 29 år) är siffrorna ännu högre – här säger så många som 44 procent att de kan tänka sig att köpa en elcykel.

– Elcykeln är het nu, och vi tror det främst handlar om att tveksamma bilister nu börjar välja cykeln som transportmedel, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling, som menar att vi nu börjar närma oss ett europeiskt mönster:

– I många andra europeiska länder är elcykeln ett mer etablerat inslag i stadsbilden och i takt med att vi ser hur intresset och försäljningen skjuter i höjden närmar vi oss kontinenten.

I Sifo-undersökningen ställdes också frågan ”Äger du själv en elcykel?”. Den något överraskande höga siffran blev att 6 procent svarade ja på den frågan. I åldersgruppen 60-64 år var siffran högre, nämligen 11 procent.

– Det är en förvånansvärt hög siffra – den bör kanske tolkas försiktigt, vi behöver titta mer på om det kan stämma, men visst indikerar den något väldigt intressant, säger Klas Elm.

Försäljningen av cyklar har ökat kraftigt i landet de senaste åren. Procentuellt sett är ökningen allra störst för elcyklar. Förra året såldes 30.000 elcyklar och branchen att det blir dubbelt så många i år.

Sifo-undersökningen gjordes 19-21 april och 1098 intervjupersoner deltog.