Svensk Cykling värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Svensk Cykling samlar in och använder personuppgifter. Vi följer också Branschkansliets policy rörande hantering av personuppgifter. Denna policy återfinns här.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta Svensk Cyklings VD Klas Elm: + 46 8 508 938 18 (tel), + 46 704 58 01 08 (mob), klas.elm@branschkansliet.se, Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, 104 22 Stockholm.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser och kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mail).

Vi behandlar personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mailadress, organisations- eller partitillhörighet, önskemål om ev. särskild kost, samt deltagande på av oss arrangerade möten och arrangemang. Därutöver behandlar vi personuppgifter som kan samlas in via interaktion med nyhetsbrev, anmälningsformulär, hemsida eller dylikt. Det kan vara enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning eller geografisk information i form av enhetens geografiska placering. Observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all ovannämnda data.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till kopplade till Riksdagens Cykelnätverk. Svensk Cykling behandlar dessa personuppgifter baserat på samtycke.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela namn, uppgifter om organisations- eller partitillhörighet och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) med tredje part såsom för sammanställning till deltagare och/eller finansiärer efter en aktivitet, eller för inbjudningar till andra aktiviteter som berör cykling. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Svensk Cykling kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket i samband med vår redovisning av kostnader eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Svensk Cykling kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Svensk Cykling har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.