Trafiklandskapet i landets större städer har förändrats det senaste decenniet, och en ny tid av utmaningar för att möta klimatfrågan står för dörren. Vi som länge arbetat professionellt med cykelfrågor ser också hur dessa är mer aktuella och angelägna för samhället än någonsin tidigare. Med ett ökat intresse för cykelpendlande har inte minst kampen om ytor i städerna tilltagit.

Många år av eftersatt cykelinfrastruktur för cyklande har helt klart skapat problem. Och när trafiken tätnar på cykelbanorna finner cyklisterna andra vägar för att kunna komma fram. Nyligen är lagen också ändrad så att cyklister får cykla i vägbanan även om det finns en närliggande cykelbana. Det är bra och tjänar framkomligheten. Alla tjänar på att separera olika trafikslag. Men det förutsätter att infrastrukturen för cyklister blir bättre.

Med det sagt, det ursäktar inte dåligt beteende. Och ja, även vi som representerar cyklandet i Sverige kan utan omsvep säga att även cyklister gör fel. Det är inte okej. Alla ska följa reglerna – det gäller bilister och det gäller cyklister.

Förklaringarna till att cyklister i många lägen bryter mot reglerna är många och vi har också påpekat dem länge – och de kvarstår – men det försvarar inte regelbrott. Med detta utspel vill vi inte ytterligare gräva skyttegropar, utan sträcka ut en hand för att tillsammans med andra trafikantgrupper konstruktivt hitta sätt att minska konflikterna.

Men hur ser cyklisterna själva på saken, hur är deras upplevelse av trafiken och sampelet med andra trafikantgrupper, inklusive andra cyklister? Det ville vi ta reda på och lät därför Enkätfabriken göra en undersökning bland 1 012 cyklister. En unik undersökning, för något liknande har inte tidigare gjorts.

Undersökningen visar att bara en av fyra cyklister anser att trafiken präglas av ömsesidig hänsyn och respekt i stor utsträckning. En av tre cyklister, eller 32 procent, tycker att bilister visar dem särskilt dåligt omdöme i trafiken, en av fyra (25 procent) cyklister har samma åsikt om fotgängarna och en av fem (21 procent) tycker att andra cyklister visar dåligt omdöme.

För några år sedan gjorde Stockholms Stad en liknande undersökning bland olika trafikanter. Den visade att två tredjedelar av alla som tar sig fram i Stockholmstrafiken med bil, cykel eller kollektivtrafik hade något som irriterade dem eller gjorde att de kände sig otrygga i trafiken. Mindre än en av fem kände att det i hög grad rådde ömsesidig respekt och hänsyn i Stockholmstrafiken.

Vår nya undersökning visar att den största källan till irritation var bilisterna, det uppgav 29 procent, följt av dåligt underhållna cykelvägar (24 procent), gångtrafikanter (22 procent), kombinerade gång- och cykelbanor (21 procent) och andra cyklister (20 procent). Taxichaufförer är ett särskilt kapitel. 28 procent tycker att dessa visar cyklister särskilt dålig hänsyn.

Samspelet med bilister har några särskilda problemområden, enligt cyklisterna. Värst är bilister som inte blinkar i korsningar, det uppger drygt hälften (51 procent) av de tillfrågade cyklisterna i enkäten. Annat som utgör ett problem i samspelet med bilister är bilister som kör för nära (48 procent), som kör för fort (44 procent), bilister som inte stannar vid överfarter (40 procent) och högersvängar över cykelvägar (30 procent).

Den vanligaste källan till otrygghet stod cyklister i blandtrafik för (39 procent), följt av cykelvägar som övergår i blandtrafik (33 procent) och dåligt underhållna cykelvägar (26 procent), kombinerade cykel- och gångbanor (26 procent) och bilister (24 procent), dålig belysning (23 procent), lastbilar (19 procent), bussar (16 procent).

Så kan vi inte ha det. När vi inte känner oss trygga i trafiken känns resan längre och jobbigare. Det blir också svårare att göra klimatsmarta resvan.

Men vi kan inte bara fortsätta och peka finger åt varandra och fortsätta att öka spänningarna i trafiken. Cyklisterna själva måste också visa mer hänsyn, till såväl regler som andra trafikanter – i samtliga trafikantgrupper. Vår nya undersökning visar även att 39 procent av cyklisterna anser att andra cyklister inte följer trafikreglerna.

Vårt mål är att trafiken i Sverige ska vara trygg och säker för alla. Om alla samarbetar i trafiken utifrån gällande lagar och förordningar kommer vi alla fram snabbare och säkrare. Men det går också att visa varandra hänsyn och respekt. Lite mer försiktighet och omtänksamhet och lite mindre chanstagningar och konfliktsökeri.

Svensk Cykling lovar att verka för ansvarstagande bland cyklister. Nu hoppas vi att organisationer som företräder andra trafikantgrupper också är beredda att börja jobba konstruktivt tillsammans.

Det är dags att vi alla kliver ur våra skyttegravar och börjar hjälpas åt – i takt med att allt fler väljer aktiva transportsätt, borde vi alla kunna ta i hand på det från och med nu vore bättre att tillsammans arbeta för ett bättre samarbetsklimat i trafiken.

Adrenalinet i trafiken måste minska. Vi måste, från alla håll och trafikantgrupper – visa hänsyn. Vi ska kramas i trafiken, inte slåss. Svensk Cykling vill härmed sträcka ut en hand till yrkesförare, bilister och fotgängare som alla är beredda att arbeta för bättre trafikmiljöer.

Klas Elm, VD Svensk Cykling

Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling

Denna debattartikel var ursprunligen publicerad på SVT Opinion den 15 november 2018 och kan läsas här.