I en av partiledardebatterna inför valet kritiserade Ebba Busch Thor (KD) att staten subventionerar elcyklar i Stockholm med en miljard. Det är dags att konstatera att hon fullständigt var ute och cyklade, men inte på det sätt som förbättrar hälsan och miljön, utan genom att fara med osanning.
Nu har Naturvårdsverket upptäckt att det har förekommit fusk i samband med utbetalningen av elcykelpremien i några fall, och  SVT har i en ny granskningupptäckt kopplingar till både bluffbolag, tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet.
Allt fusk ska givetvis beivras och får inte förekomma. Den miljard som regeringen har avsatt för elcykelpremien under tre år ska gå till att hjälpa personer att göra ett klimatsmart transportval. Inget annat.
När klimatförändringarna gjorde sommaren extra varm och torr och satte skogarna i brand ville många politiker ta pengarna från elcykelpremien till än det ena, än det andra för att släcka bränderna.
När det hettade till i valrörelsen ställdes elcykelpremien mot sjukvård. Elcykelpremien gjordes till ett slagträ i debatten, med argument byggda på känslor. Nu är det därför dags att hålla sig till fakta.

Sedan årsskiftet är det möjligt för personer i hela landet som köper en elcykel att få en subvention av staten på 25 procent av priset upp till 40 000 kronor. Succén för den så kallade elcykelpremien är ett faktum.

Närmare 80 000 ansökningar har kommit in hittills och större delen av årets anslag på 381 miljoner kronor är redan utbetald. Relativt fler som bor på landsbygden har sökt än boende i storstäder, det är alltså inte tal om att premien som påståtts gynnar storstäder och ”hipsters på Södermalm”.

Mer än hälften av de som köper en elcykel använder den för att börja jobbpendla i stället för med bil. Varje person som gör detta minskar sina utsläpp av koldioxid med mellan 440 och 720 gram per dag.

Det gör att klimatförändringarna kan bromsas upp och att de som verkligen behöver bilen kommer lättare fram på vägen.
Elcykelpremie har prövats i Norge sedan 2016 med mycket gott resultat. Elcykelköpet genererade mellan 12–18 km fler cyklade kilometrar per person och vecka, främst på bekostnad av minskad bilkörning.

Folkhälsan vinner också på elcykelns framfart. Konditionen blir bättre och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. European Cyclists’ Federation har räknat ut att cyklingens positiva hälsoeffekt är över 191 miljarder euro per år. Det vinner den svenska sjukvården på.

I januari 2017 lämnade Landsbygdskommittén sitt slutbetänkande. Där framkom det att fusk med reseavdrag för bilkörning varje år gör att staten går miste om 2 miljarder kronor i skatteintäkter. Det innebär att 40 procent av statens kostnad för reseavdraget uppstår på grund av fusk.

Hälften av kostnaderna för reseavdraget går till de tre storstadslänen. Den vanligaste personer som gör reseavdrag är en man med hög lön.

Det är dags att minska möjligheterna att fuska med elcykelpremien. Om sådana regelförändringar samtidigt gör det svårare att fuska med reseavdragen för bilresor är det välkommet.

För om vi är överens om att vi ska värna klimatet och hälsan i vårt land är elcykelpremien något som bidrar till det. Allt för mycket av våra skattepengar går i dag till motsatsen.

Ursprungligen publicerad på SVT Opinon den 18 september 2018 och finns här.