Ta fram cykeln och bli en klimathjälte. Det är en uppmaning från klimatforskare världen över. I Västra Götaland kan 37 procent av de som jobbar och 42 procent av de som studerar på gymnasiet ta sig till jobbet eller skolan med en vanlig cykel inom 30 minuter. Men bara sju procent av invånarna i Västra Götaland cyklar nästan varje dag.

“Satsa på effektiva och billiga transportsystem som cykling och gående, genom bland annat cykel­banor och lånecyklar.” Så löd uppmaningen till världens politiska ledare från mer än 120 klimatexperter på 35 olika internationella forskningsinstitut i rapporten “The Lancet countdown” inför FNs klimattoppmöte i Madrid i december.

I dag är 80 procent av alla bilresor som vi gör i tätorter i Sverige under tre till fyra kilometer. För dessa och många andra resor är cykeln ett enkelt, billigt och klimatvänligt alternativ. Sanningen är att väldigt många av oss har möjlighet att snabbt ta oss till jobbet eller skolan med en vanlig cykel.

I de större kommunerna – Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg – kan mellan 32 och 42 procent av invånarna cykla till jobbet inom en halvtimme, men det är bara mellan sex och 15 procent i dessa kommuner som cyklar de flesta dagarna. Större potential har gymnasie­eleverna i dessa kommuner. Mellan 53 och 74 procent kan cykla till gymnasiet inom 30 minuter.

Störst förutsättningar att snabbt cykla till jobbet har invånarna i Åmåls och Dals-Eds kommuner där 45 respektive 37 procent av invånarna kan nå sina arbetsplatser inom 15 minuter. Trots detta är det bara tolv respektive fyra procent av invånarna i dessa kommuner som tar cykeln de flesta dagarna. Och då ska vi komma ihåg att ännu fler snabbt kan ta sig till sitt jobb eller sin skola med en elcykel. Allt detta enligt den studie av potentialen för cykling som Västra Göta­landsregionen har gjort.

Resvaneundersökningarna från Trafikanalys uppskattar att sju procent av västragötalänningarna cyklar en genomsnittlig dag.

Varje person som byter bilen mot cykeln gör en stor skillnad för sig själv, för miljön och för alla medtrafikanter. Den egna hälsan förbättras, färre fastnar i bilköer, färre trängs i kollektivtrafiken och vi alla har nytta av att koldioxidutsläpp och buller minskar när vi cyklar. Det är därför dags att tydligare lyfta fram cykeln som framtidens transportmedel.

Den svenska riksdagen har antagit ett klimatmål för transporterna i Sverige. Det innebär att utsläppen av koldioxid från trafiken ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Efter snart halva tiden har utsläppen bara minskat med 20 procent och under 2018 ökade utsläppen.

För att nå målet behöver transportpolitiken läggas om. Många fler måste cykla. Då duger det inte med att den rådande nationella planen för investeringar i infrastruktur bara inne­håller en liten skärva till att göra det möjligt för fler att cykla säkert.

Till det kommer att vi med våra skattepengar fortsätter att subventionera användningen av fossila bränslen med miljard­belopp varje år.

Dessa subventioner kan jämföras med de 368 miljoner kronor som användes till elcykelpremien under 2018 och som subventionerade inköp av 89 396 elcyklar. Nu ersätter varannan resa med dessa elcyklar en bilresa enligt Naturvårdsverkets utvärdering.

Under 2018 ökade antalet cyklister i centrala Stockholm med 55 procent. Under samma år ökade cyklingen i Göteborg med tolv procent och i Malmö med sex procent. Samtidigt har biltrafiken minskat något i såväl Stockholm, Göteborg som Malmö.

Vi har nu en cykeltrend. För att förstärka den behövs det insatser som gör det möjligt för fler att cykla året runt. Det behövs fler cykelvägar som hålls farbara under vintern med hjälp av sopsaltning och bra belysning.

Så ta vara på de möjlig­heter som du har att cykla till jobbet, utbildningen, fritidsaktiviteter och affären. Se till att de barn som du har i din närhet lär sig att cykla och låt dem cykla till skolan. Ge dig ett nyårslöfte om att göra i ordning cykeln som du har i förrådet så att du kan använda den själv eller sälj den till någon som kan få användning av den. Och uppmana politikerna i din kommun att underlätta för fler att cykla säkert. Tillsammans är vi trafikens miljöhjältar.

Klas Elm, vd Svensk Cykling

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet

Källa: Västra Götalands­regionen “Gå! Cykla! Elcykla! En studie om potentialen i ett ökat hållbart resande”, 2018.

Denna debattartikel var ursprungligen publicerad i tidningen TTEla 3 januari 2020 och kan läsas här.