Cykling är ett receptfritt läkemedel!

Visste du att…

• en daglig cykeltur motverkar uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2?

• Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar trettio minuters måttlig fysisk aktivitet dagligen (till exempel att cykla till och från jobbet)?

• samhällets kostnader för sjukdomar kopplade till fysisk inaktivitet uppskattas till 100 miljarder årligen?