Uppfinnaren Leonardo da Vinci påstås runt år 1500 ha gjort en ritning av ett färdmedel med två hjul som man skulle ta fart med och sedan sitta på. Problemet med hans ritning var bara att den helt enkelt var för avancerad på den tiden för att bygga. Det dröjde ytterligare 300 år innan den första serietillverkade ”höghjulingen” helt i metall började tillverkas. 1888 kom det luftfyllda däcket, och under andra halvan av 1890-talet blev cykeln som vi känner den färdigutvecklad.

När cykeln slog igenom blev den snabbt ett seriöst transportmedel och det fortsatte den att vara långt in på andra halvan av detta sekel. Det var först i och med att bilen blev allmänt spridd som cykeln trängdes tillbaka. Fortfarande är dock cykeln ett viktigt transportmedel och dessutom ett viktigt redskap för motion och rekreation bland såväl barn som vuxna.

Cykeln torde vara världens mest spridda persontransportmedel. Den har en utomordentligt stark ställning som transportmedel i tredje världen, men även i högutvecklade länder som Holland och Danmark.

I takt med en ökande urbanisering har de trängselproblem som bilismen medför gjort att cykeln framstår som ett allt mer rationellt alternativ. Bilar tar stor plats vilket gör den allt ineffektivare och långsammare. I själva verket visar jämförelser att cykeln ofta erbjuder snabbare dörr-till-dörr-transporter i tätorter än bilen.

Cykeln upplever också en renässans. Cykelbuden har blivit vardagliga inslag i gatubilden och alltfler utnyttjar cykeln regelbundet. I Sverige är vi dock långt ifrån den situation som råder i Holland och Danmark där många fler använder cykeln dagligen.

Tiden då en cykel var en cykel är längesedan förbi. Vi har idag mängder av olika modeller att välja bland. Den senast kända marknadsöversikten redovisar cirka 1 000 olika cykelmodeller fördelade på 14 olika cykeltyper. Vi har fått terrängcyklar med kraftiga däck som minskar risken för punkteringar. Dessutom har cyklarna fått lätthanterliga växelsystem som gör att man kan cykla snabbare och lättare ta sig uppför backar.

Visste du att:

  • De luftfyllda däcken tillkom av ren kärlek. Det var en veterinär vid namn John Boyd Dunlop som ville att hans son skulle kunna cykla bekvämt. Dunlop kom på idén att fylla en slang med luft som nu kom att ersätta det tidigare hårdgummihjulet.
  • Sverige har alltid varit en stor cykelnation, industrin har blomstrat. Sammanlagt har det funnits nära 2 000 svenska cykelemblem.
  • Författaren Ivar Lo-Johansson och politikern Gunnar Sträng använde cyklar för att nå ut med sina budskap.