Fortsatt pyspunka för landets cyklister. Nu krävs rejäla satsningar på cykling i kommande nationell plan för infrastruktur. 

 i Pressmeddelanden

Cykelorganisationerna inom Svensk Cykling kommenterar regeringens förslag till statsbudget för 2021

”Nu blir det åka av”, sa regeringen när man presenterade sitt klimatpaket i förra veckan. Svenskarna cyklar som aldrig förr under coronakrisen. Alltfler höjer rösten för investeringar i säkra och framkomliga cykelvägar i hela landet, senast #cykeluppropet. Men med det förslag till statsbudget som presenterades idag märks inte mycket investeringar i säkra och framkomliga cykelvägar i hela landet. Vi cyklister får fortsatt nöja oss med att cykla med pyspunka.

Vårt budskap är tydligt. De nationella investeringarna i cykelinfrastruktur måste öka och lagstiftningen som rör cykel behöver moderniseras. Kommuner, regioner och staten kan tillsammans verka för att förbättra cykelförutsättningarna. Satsningar på cykel i budgetpropositionen är en försiktig början. Förslaget till statsbudget innehåller en höjning av anslaget till stadsmiljöavtalen med 300 miljoner kronor, men är det verkligen nya pengar?

– 300 miljoner är bra, men det ska jämföras med att det beräknas blir 400 miljoner kronor över från årets anslag till stadsmiljöavtalen. Vill vi få igång investeringarna i ny infrastruktur för cykling borde de pengar som inte används i år flyttas över till nästa år och enbart satsas på saker som gör att fler kan cykla säkert i hela landet, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

– Vi förväntar oss att staten tar ett större ansvar än de tidigare har gjort för att främja hållbara och hälsofrämjande färdmedel. Vi förväntar oss också att man i större utsträckning än tidigare krokar arm med kommuner och regioner för att skapa förutsättningar för fler att cykla, fortsätter Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder.

Regeringen vill att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland. Samtidigt pekar man på att det kan bli svårt att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030. Regeringen pekar också ut områdena buller, luftkvalitet och aktiva transporter som problemområden. Lägg till att vi har en coronakris där Folkhälsomyndigheten vill att vi ska cykla eller gå. På alla dessa frågor är ökad andel cykling en stor del av svaret.

Regeringen verkar hålla med oss, åtminstone på pappret. Regeringen vill att andelen som reser med cykel ska öka, men törs inte fatta beslut om ett mål för den ökade cyklingen i Sverige. Och hur ska ökningen gå till när satsningen på andra trafikslag alltid är mångdubbelt större medan cykel får nöja sig med växelpengar?

– Nu är det dags att regeringen med infrastrukturminister Tomas Eneroth i spetsen sätter ett mål för den ökande cyklingen i Sverige och hur det målet ska uppnås, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

– Ordet cykel finns med två gånger i finansplanen medan husbil nämns 18 gånger. Regeringen satsar 151 miljoner kronor för att fler ska kunna låna till att ta körkort. Det ska jämföras med de 300 miljoner kronor som läggs på cykel i stadsmiljöavtalet, säger Klas Elm VD Svensk Cykling.

– Vi tar gärna ett större ansvar för att öka cyklingen i Sverige. Vi kan cykel bättre än någon annan. Därför välkomnar vi att regeringen vill samverka med oss i civilsamhället om detta.  Nu ser vi fram emot att få de ekonomiska förutsättningar som krävs för att göra verklig skillnad, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Nu blickar vi framåt mot nationell plan för 2022-2037. Det är där det avgörs om regeringen verkligen ska lyckas få till en ”game changer” för transportsystemet. Trafikverket har också ett regeringsuppdrag på sitt bord som rör fyrstegsprincipen och frågan om marktillgång för cykelvägar. Här går det för långsamt! Regeringen måste ta Trafikverket i örat så att de snarast levererar.

Kontaktpersoner

Klas Elm, vd Svensk Cykling, 070-4580108, klas.elm@branschkansliet.se

Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder, 073-9151633, moa.rasmusson@sollentuna.se

Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, 073-6554582, lars.stromgren@cykelframjandet.se