Ny statistik från Cykelbranschen: Över 100 000 elcyklar sålda i Sverige

 i Pressmeddelanden

Elcykelförsäljningen fortsätter att rekordöka i landet, nu är 100 000-gränsen passerad, visar färsk statistik från Cykelbranschen. Av den totala marknaden utgör elcyklar nu över 19 procent, och Sverige är därmed ikapp övriga Europa.

Elcykeln har under flera år varit het i Sverige, och inget tyder på att den trenden har stannat av – tvärtom. Det senaste året har det sålts 103 000 elcyklar, vilket innebär en ökning med cirka 53 procent med föregående år. Marknadsuppskattning gäller för perioden 1 september 2017-31 augusti 2018.

Elcyklarna tar marknadsandelar på den totala cykelmarknaden, men det är framför allt de lite dyrare kvalitetscyklarna som ökar inom segmentet elcyklar:

– Vi tror att det bland annat beror på elcykelpremien, att konsumenterna väljer kvalitet hos cykelfackhandeln framför de billigare elcyklarna, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Sedan årsskiftet är det möjligt för personer i hela landet som köper en elcykel att få en subvention av staten på 25 procent av priset upp till 40 000 kronor. Närmare 80 000 ansökningar har kommit in hittills och större delen av årets anslag på 381 miljoner kronor är redan utbetald.

Cykelförsäljningen i volym tappar annars generellt i år.

– Mäter man däremot bara i värde ökar cykelmarknaden, eftersom trenden att köpa dyrare cyklar håller i sig. Svensken spenderar även mer på tillbehör och verkstadsbesök, säger Klas Elm.

Totalmarknaden visar en nedgång på cirka 3,3 procent från 551 000 till 532 800 sålda cyklar. Av dessa utgör elcyklar drygt 19 procentenheter, en ökning med över fem procentenheter. Därmed är Sverige nu ikapp många länder i Europa där elcykelmarknaden länge legat mellan 15-20 procent.

Övriga cykelmodeller som ökar försäljningsmässigt utöver elcyklar är hybridcyklar och MTB. Racercyklar och standardcyklar minskar.

– Det är ju så, det går upp och ner. Vi ser samma mönster i övriga Europa, där är det samma nivå på minskningen. Möjligen kan utbudet av låne- och hyrcyklar i storstäderna påverka försäljningen en del, säger Joakim Stenberg, VD Cykelbranschen.

Fackhandeln står sig bra gentemot massmarknad med 65 procent av fjolårets sålda cyklar. I segmentet elcyklar ökar fackhandeln med tre procentenheter till 69 procentenheter.

– Överlag blir cykelköparna både mer kunniga och krävande, så det är en naturlig utveckling att man rör sig mot fackhandeln när man ska köpa cykel, säger Joakim Stenberg.