Elcykeln får bilister att börja cykla till och från jobbet

 i Pressmeddelanden

Mer än hälften av dem som köper elcykel använder den för jobbpendling som ersättning för en tidigare bilresa. Detta visar att elcykeln har en unik potential att minska fossilberoendet och förbättra folkhälsan. Allt enligt en ny undersökning som genomförts bland elcykelköpare.

– Vi ser en kraftig försäljningsökning av elcyklar och tror att regeringens föreslagna elcykelpremie kommer att bidra positivt till trenden. Liksom miljöbilspremier under många år fått konsumenter att köpa bränslesnålare bilar tror vi att en premie vid köp av elcykel är det bästa sättet att få bilister att överge bilen och byta till ett klimatsmart och aktivt sätt att transportera sig, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.

Elcykelvaruhuset har, med hjälp av marknadsföretaget Smartson, undersökt hur personer som nyligen köpt elcykel använder sina cyklar och vilka tidigare resor som elcykeln ersätter. 61 procent av elcykelköparna anger att elcykeln ersätter bilresor och lika många anger att de främst använder den för att pendla till och från jobbet. 53 procent av köparna uppgav att de tidigare, innan de köpte sin elcykel, oftast körde bil och så gott som alla ansåg att elcykeln ersätter en del av de resor som de tidigare gjort med andra transportmedel.

– Undersökningen visar att de flesta som köpte en elcykel gjorde det för att ersätta bilen och kollektivtrafiken för resan till och från jobbet. På så sätt förstärker svaren min erfarenhet av tio års försäljning av elcyklar som visar på samma sak. Elcykeln tillsammans med bra cykelbanor kan verkligen göra skillnad när det handlar om våra resvanor, säger Mikael Klingberg.

En viktig anledning till att de valt att skaffa elcykel är för att spara tid. En tidsbesparing på mellan 20 och 40 minuter per dag var de vanligaste svaren, i jämförelse med tidigare resvanor. Andra viktiga anledningar till att bli elcyklist är att kunna cykla utan att bli svettig (24 procent), för att det är miljövänligt (22 procent) och för att det är kul (22 procent).

Förutom pendling svarade 13 procent att de även använder elcykeln för helgutflykter och 12 procent för att handla och utföra ärenden på stan.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes med kunder från Elcykelvaruhuset under juni månad med hjälp av marknadsföretaget Smartson. Totalt svarade 295 cykelköpare på enkäten.