Elcykelpremie effektivt sätt få vanebilister att börja cykla

 i Pressmeddelanden

När regeringen igår presenterade sitt budgetförslag för 2018 läggs ytterligare 2,8 miljarder kronor på miljö och klimat. Bland annat föreslås en bonus på 25 procent av inköpspriset till de som köper elcyklar.

 – En statlig premie till den som köper en elcykel är mycket välkommet. Det förstärker den tydliga trenden att allt fler köper en elcykel och på så sätt bidrar till att ställa om till fossilfria transporter. En premie vid köp av elcykel är det bästa sättet för att få bilister att övergå till ett aktivt transportslag, säger Klas Elm, vd för paraplyorganisationen Svensk Cykling.

I det förslag till nationell plan för transportsystemet under de kommande tolv åren som Trafikverket presenterade i förra veckan är prognosen att andel cyklister bara kommer att öka marginellt. När fler nu får möjlighet att köpa en elcyklar kommer svenskarnas transportvanor att förändras, enligt Svensk Cykling.

– Med regeringens elcykelpremie kommer nyttan i att investera i cykelvägar för längre och snabbare pendling till arbeten och studier att öka och nyttan av investeringar i annan infrastruktur att minska, säger Klas Elm.

Svensk Cykling vill nu att regeringen snabbt tar fram nya prognoser för cyklingens utveckling och låter dessa få genomslag i planeringen av framtidens infrastruktur.

Svensk Cykling ser också en annan effekt av regeringens föreslagna elcykelpremie.

– Detta kommer också att sätta snurr på hjulen inom den del av den svenska fordonsindustrin som tillverkar elcyklar, säger Klas Elm.

Fakta:

Regeringen föreslår att 350 miljoner kronor avsätts under 2018 i en elfordonspremie till personer som köper elcykel eller elmoped. Regeringens tanke är att premien ska motsvara 25 procent av inköpspriset med som mest 10 000 kronor per fordon. Förslaget kommer att finnas med i regeringens budgetproposition för 2018.