Sifo-undersökning: Cyklandet kan öka om cyklar släpps in på tåg

 i Pressmeddelanden

Var tredje svensk skulle cykla mer om cykeln gick att ta med i kollektivtrafik. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Svensk Cykling. Och bättre möjligheter att kunna ta med cykel på tåg skulle ge stort tillskott till turistnäringen.

Cykling har på senare år fått en viktigare status som transportslag i Sverige, men mycket kan göras för att cyklandet ska öka i landet. Svensk Cykling ville undersöka hur svenska folket ser på möjligheten att kunna ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Därför fick Sifo i uppdrag att ställa frågan ”Skulle du cykla mer om du hade goda möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafik?”.

28 procent, eller nära en tredjedel av svenska folket, svarade att de skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafik. Bland de unga vuxna var siffran ännu högre. Hela 45 procent i åldersgruppen upp till 29 år skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafik.

Ser man till storstadsregionerna är siffrorna ännu högre. 34 procent av boende i Stockholmsområdet skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafik. 33 procent av boende i Göteborgsområdet skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafik. 41 procent av boende i Malmöområdet skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafik. 

Cykelturismen omsätter mångmiljardbelopp i Europa. Enligt en studie gjord av EU-parlamentet 2012 ger cykelsemestrandet ett tillskott på 44 miljarder euro årligen till den europeiska ekonomin.

Det finns också starka miljöskäl för att kunna ta med cykeln på tåg och bussar. Cyklister använder kollektivtrafik i högre grad än traditionella turister, enligt samma rapport. Om de istället tvingas ta flyget eller bilen istället för klimatvänligare lösningar blir cykelturismen inte längre ett hållbart semesteralternativ.

I Sifo-undersökningen ställdes också frågan ” Skulle du cykla mer om du hade goda möjligheter att ta parkera cykeln i anslutning till kollektivtrafik?”

24 procent av svenska folket skulle cykla mer om det fanns goda möjligheter att parkera cykeln i anslutning till kollektivtrafik.

Så många som 39 procent i åldersgruppen upp till 29 år skulle cykla mer om det fanns goda möjligheter att parkera cykeln i anslutning till kollektivtrafik.

Sifo-undersökningen gjordes 19-21 april och 1098 intervjupersoner deltog.