Sveriges Cykelriksdag lanseras på ny cykelmässa i Göteborg

 i Pressmeddelanden

Nästa år lanseras Sveriges Cykelriksdag, en helt ny arena för att diskutera cykelpolitik för forskare, politiker, planerare, tillverkare och engagerade cyklister. Det sker på den helt nya Svenska Cykelmässan i Göteborg nästa år.

Den 3-5 mars 2017 i Göteborg och på Svenska Mässan arrangeras för allra första gången Sveriges cykelmässa av branschorganisationen Cykelbranschen.

Den nya cykelmässan kommer att rikta sig brett till alla slags cyklister, och alla sorters cyklar kommer att finnas på plats. Mässan ska också innehålla seminarier och debatter för att möta det växande intresset för och behovet av att diskutera cykelfrågor i samhället.

Därför lanseras Sveriges Cykelriksdag, ett initiativ för att diskutera cykelpolitik med representanter från riksdag, regioner och kommuner. Tanken är att Sveriges Cykelriksdag ska skapa en plattform och ett forum där politiker, planerare, forskare, tillverkare och engagerade cyklister kan mötas och driva arbetet för cykeln framåt.

Sveriges Cykelriksdag blir en plats där forskare kan uppdatera varandra på de senaste forskningsresultaten och best practice inom ämnet cykelplanering och politik. Det blir också en plats för presentation av aktuella projekt på cykelområdet och debatt mellan olika politiska företrädare.

Cykelfrågan är flitigt diskuterad både inom politiken, i media och bland engagerade cyklister. Det finns många uppfattningar om vad som behöver göras och hur satsningar ska prioriteras, men det har hittills saknats ett forum där dessa frågor kan belysas från olika håll och där olika aktörer inom cykelområdet kan komma till tals.