Svensk Cykling välkomnar momssänkning på cykelreparationer

 i Pressmeddelanden

Regeringen sänker momsen på cykelreparationer, ett förslag som Svensk Cykling arbetat för i tio år.

– Ett utmärkt beslut, som kan leda till att fler cyklar och kanske får fler nyanlända i arbete, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Regeringens beslut innebär att momsen på bland annat cykelreparationer kommer att sänkas från 25 till 12 procent från och med 1 januari 2017. Cykelreparatörer kommer därmed att kunna sänka sina priser. Redan för 10 år sedan uppvaktade Svensk Cykling finansdepartementet för att föreslå en sänkning av momsen på cykelreparationer, eftersom EU godkänt en sådan ordning och det gjorts i andra europeiska länder med gott resultat.

– Det är utmärkt att regeringen sänker momsen på cykelreparationer, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling. Detta kan få fler att bättre vårda sin cykel och förhoppningsvis få fler att också cykla. Kan det dessutom få fler – och även nyanlända – i arbete, är mycket vunnet.

Samhället har mycket att vinna på att fler börjar cykla. Om detta råder det inte längre några tveksamheter. All forskning pekar åt samma håll. Dessutom finns det en politisk samstämmighet i frågan. De politiska partierna är rörande överens om samhällsnyttan med ökat cyklande.

– Ändå händer det för lite, för långsamt och för sent. På nationell nivå gör visserligen Trafikverket bättre ifrån sig än vad någonsin Vägverket gjorde, men som väghållare visar man många brister när det gäller att prioritera cyklingen. På kommunal nivå, där den största delen av cykelinfrastrukturen finns, spretar det mycket. Det finns numer städer och kommuner med höga ambitioner när det gäller cykel, men i de flesta släpar frågan efter och det är betydligt mer ord än verkstad, säger Klas Elm.