Svensk Cyklings opinionspris går till Expressenskribent

 i Pressmeddelanden

I år introduceras Svensk Cyklings opinionspris, som premierar insatser som påverkat synen på cykling i en konstruktiv anda. 2016 års pris går till Patrik Kronqvist på Expressen för hans initierade skrivande om cykelfrågor.

Svensk Cykling har utsett Patrik Kronqvist, ledarskribent och biträdande politisk redaktör på tidningen Expressen till mottagare av 2016 års upplaga av Svensk Cyklings opinionspris.

Motiveringen lyder:

”Cyklandets status i Sverige har höjts avsevärt på senare år, men fortfarande återstår mycket arbete innan vi kan säga att samhället fullt ut börjar ta tillvara cyklingens många förtjänster. En viktig del i arbetet för ökad cykling i landet är seriös opinionsbildning som lyfter upp cykelfrågor på den politiska agendan. I en tid när populistiska utfall mot cykling och cyklister alltför ofta får genomslag på bekostnad av seriös och konstruktiv diskussion, har Patrik Kronqvist stått för en hälsosamt saklig, initierad och samtidigt underhållande röst i den nödvändiga debatten om cyklingens roll i ett framtida hållbart samhälle.”

Patrik Kronqvist säger så här om att bli den första mottagaren av Svensk Cyklings opinionspris:

– Med tanke på att cykling står för var tionde resa i Sverige är ämnet väldigt underrapporterat. Och när det skrivs om cykling är vinkeln ofta negativ. Jag tror att det är en förklaring till att cyklister ofta får nöja sig med smala och dåligt underhållna cykelbanor. Med mina opinionstexter försöker jag motverka det genom att i stället lyfta fram fördelarna med ökad cykling.

Svensk Cykling har sedan 2009 årligen delat ut ett politikerpris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor på den politiska agendan. Från och med 2016 byter priset namn till Svensk Cyklings opinionspris, och breddas samtidigt. Det nya priset kan delas ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.