Försäljning av dubbdäck ökar trots mild vinter

 i Pressmeddelanden

Försäljningen av dubbdäck till cyklar fortsätter att öka, trots en mild vinter. Det rapporterar branschorganisationen Cykelbranschen. Ökat träningscyklande och allt fler cyklande vinterpendlare tros vara orsaken.

Försäljningen av dubbdäck till cyklar ökar även denna vinter. Det visar en nyligen genomförd enkät med medlemmarna i branschorganisationen Cykelbranschen*.

– Att försäljningen ökat hos de flesta stora aktörerna, som exempelvis Intersport som rapporterar så mycket som en 30 procents ökning trots en måttlig vinter, är anmärkningsvärt, säger Joakim Stenberg, VD Cykelbranschen.

En dramatisk ökning av dubbdäcksförsäljningen skedde under åren 2009–2012 då försäljningen sköt i höjden och ökade med flera hundra procent. Innan dess såldes knappt några dubbdäck alls i handeln. Påföljande år har dubbdäcken fortsatt att säljöka. Årets ökning sker därför från en redan hög nivå, och i år anser branschens aktörer att ökningen ligger mellan 10–30 procents ökning.

Intresseorganisationen Svensk Cykling har i över ett decennium nära följt utvecklingen av vintercykling i Sverige:

– Vi tror att den ökade försäljningen av dubbdäck dels hänger ihop med att allt fler använder cykel som träningsredskap året runt, dels att vintercyklande blivit mer vardagligt. Och dubbdäcken underlättar beslutet att fortsätta cykla året om, säger Klas Elm, VD i Svensk Cykling.

Enligt Cykelbranschen blir cyklisterna blir allt mer kunniga och investerar därför i rätt utrustning, vilket också märks i den ökade försäljningen av kläder och utrustning för vintern i cykelfackhandeln.

*tidigare FOG (Svenska Cykelfabrikant och grossistföreningen), utgörs av de stora aktörerna inom cykelfackhandeln.