Svensk Cykling har regelbundet låtit undersökningsföretaget Sifo ställa frågor om svenska folkets cykelvanor och syn på cyklande. Svensk Cykling stöder och delfinansierar också undersökningar och rapporter. Här finner du länkar och pdf:er till dessa rapporter. Dessutom lägger vi upp intressanta rapporter om cykling som vi tycker förtjänar uppmärksamhet. Har du frågor eller saknar någon rapport, kontakta oss gärna.

 

Nationella cykelbokslutet 2018: Elcykeltrenden fortsätter att öka

Det nationella cykelbokslutet för 2018 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. Trenden med elcyklar från föregående år håller i sig. Försäljningen av elcyklar i Sverige ökade med 35 procent det senaste året.
Det såldes cirka 103 000 stycken elcyklar i Sverige säsongen 2017/2018. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående säsong, då det såldes 67 500 stycken. Detta motsvarar en ökning med 35 procent. Ökningen är mycket tack vare den statliga elfordonspremien som slog igenom ordentligt.

Utifrån en utvärdering som gjordes av elfordonspremien visar att ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning och den andra hälften kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat. Elcykelanvändningen ersätter bilåkande i något högre grad för män än för kvinnor samt ersätter bilåkande i betydligt högre grad inom mindre städer/landsbygd jämfört med storstäder.

Ytterligare viktiga slutsatser för cyklingens utveckling i cykelbokslutet
Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Nationella cykelrådet har dragit ett antal slutsatser i årets cykelbokslut. Slutsatserna kommer att tas in i det fortsatta arbetet för en ökad och säker cykling. Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt. Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare.

  • 68 av landets 290 kommuner har en cykelstrategi eller cykelplan som inte är äldre än fem år. Det är en ökning jämfört med tidigare år.
  • 35 procent ökning av elcyklar. Samtidigt minskar den totala cykelförsäljningen, och de cyklar som köps är dyrare cyklar.
  • Ytterligare 59 mil cykelnät har registrerats sedan föregående cykelbokslut. Antalet registrerade cykelvägar ökar.
  • Antalet omkomna cyklister har minskat något mellan åren 2017 och 2018, från 26 omkomna till 23 omkomna.
  • Det blir lättare att ta med cykeln på tåget i och med Europaparlamentets beslut att det ska finnas plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU.

Medlemmar i cykelrådet är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs stad, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Region Sörmland, SKL, Svensk cykling, Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.

Läs mer i Nationella cykelbokslutet 2018

Publicerat 14 juni 2019.

Elcykelpremien: Naturvårdsverkets faktablad för kunder

Nu börjar Naturvårdsverket bli klara med reglerna för elfordonspremien, som elcykelpremien formellt heter. Naturvårdsverket har gjort ett par utmärkta faktsblad för kunder respektive handlare som vi länkar till här nedan:

Mer information om bidraget finns även här.

Våra egna Sifo-undersökningar och rapporter:

Cykeltrendrapport_2018_pdf

 

 

 

 

Statens satsningar på cykeltrafik 2014-2015

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling.

Statistik över cyklisters olyckor.

Trafikanalys

Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014.

Cykeln och cyklisten – omvärld och framtid

Cykeln och cyklisten
– omvärld och framtid

Trafikverket

Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus