Svensk Cykling har regelbundet låtit undersökningsföretaget Sifo ställa frågor om svenska folkets cykelvanor och syn på cyklande. Svensk Cykling stöder och delfinansierar också undersökningar och rapporter. Här finner du länkar och pdf:er till dessa rapporter. Dessutom lägger vi upp intressanta rapporter om cykling som vi tycker förtjänar uppmärksamhet. Har du frågor eller saknar någon rapport, kontakta oss gärna.

Elcykelpremien: Naturvårdsverkets faktablad för kunder

Nu börjar Naturvårdsverket bli klara med reglerna för elfordonspremien, som elcykelpremien formellt heter. Naturvårdsverket har gjort ett par utmärkta faktsblad för kunder respektive handlare som vi länkar till här nedan:

Mer information om bidraget finns även här.

Våra egna Sifo-undersökningar och rapporter:

Cykeltrendrapport_2018_pdf

 

 

 

 

Statens satsningar på cykeltrafik 2014-2015

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling.

Statistik över cyklisters olyckor.

Trafikanalys

Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014.

Cykeln och cyklisten – omvärld och framtid

Cykeln och cyklisten
– omvärld och framtid

Trafikverket

Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus