Vad och vilka är vi?

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. Tidigare FoG (Svenska Cykelfabrikant- och Grossistföreningen) ändrade under 2015 sin organisation och heter numera Cykelbranschen för att bättre tillvarata branschens frågor. I nya Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

Vad vill vi?

Vi bedriver lobbying och PR-arbete med målet att cyklandet i Sverige ska öka och att förutsättningarna för cykling i ett bredare perspektiv ska förbättras. Vår ambition är att du som politiker, beslutsfattare eller tjänsteman i första hand ska vända dig till oss för fakta och statistik rörande cykling, cykelinfrastruktur och cykelpolitik. Våra egna samt externa publikationer och rapporter finner du här.

Kansli

  • Klas Elm, Svensk Cykling
  • Emil Törnsten, Svensk Cykling
  • Lars Strömgren, Cykelfrämjandet
  • Joakim Stenberg, Cykelbranschen

Styrelse

  • Lars Strömgren, ordförande
  • Gunilla Brynell-Johansson, Vätternrundan
  • Mats Douhan, Cykelbranschen
  • Anders Bromée, Svenska Cykelförbundet
  • Jens Forsmark, Naturskyddsföreningen
  • Joakim Stenberg, Cykelbranschen

Medlemmar