Sveriges Cykelriksdag lanseras på ny cykelmässa i Göteborg

Nästa år lanseras Sveriges Cykelriksdag, en helt ny arena för att diskutera cykelpolitik för forskare, politiker, planerare, tillverkare och engagerade cyklister. Det sker på den helt nya Svenska Cykelmässan i Göteborg nästa år.

Den 3-5 mars 2017 i Göteborg och på Svenska Mässan arrangeras för allra första gången Sveriges cykelmässa av branschorganisationen Cykelbranschen.

Den nya cykelmässan kommer att rikta sig brett till alla slags cyklister, och alla sorters cyklar kommer att finnas på plats. Mässan ska också innehålla seminarier och debatter för att möta det växande intresset för och behovet av att diskutera cykelfrågor i samhället.

Därför lanseras Sveriges Cykelriksdag, ett initiativ för att diskutera cykelpolitik med representanter från riksdag, regioner och kommuner. Tanken är att Sveriges Cykelriksdag ska skapa en plattform och ett forum där politiker, planerare, forskare, tillverkare och engagerade cyklister kan mötas och driva arbetet för cykeln framåt.

Sveriges Cykelriksdag blir en plats där forskare kan uppdatera varandra på de senaste forskningsresultaten och best practice inom ämnet cykelplanering och politik. Det blir också en plats för presentation av aktuella projekt på cykelområdet och debatt mellan olika politiska företrädare.

Cykelfrågan är flitigt diskuterad både inom politiken, i media och bland engagerade cyklister. Det finns många uppfattningar om vad som behöver göras och hur satsningar ska prioriteras, men det har hittills saknats ett forum där dessa frågor kan belysas från olika håll och där olika aktörer inom cykelområdet kan komma till tals.

Stark cykeltrend ger fler jobb

Cykelbranschens kurvor pekar uppåt, och alla ledande aktörer inom cykelindustrin kommer att anställa fler de kommande två åren. Det visar en ny undersökning inom cykelfackhandeln som gjorts på uppdrag av Svensk Cykling. Och mycket tyder på att den magiska gränsen 600 000 sålda cyklar sprängs i år.

 Samtliga stora aktörer i Cykelbranschen, som organiserar landets ledande varumärken och företag inom försäljning och tillverkning av cyklar, tror att möjligheterna för att de kommer att anställa fler personer kommande två år är mycket goda.

Det visar en enkät som Svensk Cykling låtit göra bland medlemsföretagen i Cykelbranschen.

Den optimistiska synen på framtiden är genomgående hos alla aktörer, alla tror på en uppåtgående kurva såväl för det egna företag som cykelbranschen i stort.

En majoritet av aktörerna uppger dessutom att de redan anställt fler personer de senaste fem åren. För några, som Cykloteket, har andelen anställda ökat med så mycket som 30 procent, men i snitt handlar det annars om ökningar i storleksordningen 10-15 procent på de allra flesta företagen inom branschen.

En stor producent som Cycleurope (Crescent, Monark, Bianchi) har ökat andelen anställda med 15 procent de senaste fem åren. Samma företag tror uppenbarligen på en gynnsam utveckling för elcykelförsäljning i Sverige – till hösten flyttar företaget hem sin elcykelproduktion från Frankrike till fabriken i Varberg.

– Cykelmarknaden är het, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling, det säljs både fler cyklar och bättre cyklar. Men även försäljningen av tillbehör och service ökar också.

Totalt såldes förra säsongen 598 000 cyklar, en ökning med tjugo procent de senaste fem åren. Och nu syns tecken på att siffrorna spränger 600 000 sålda cyklar denna säsong.

– Fortsätter den här trenden, vilket vi är övertygade om, kommer det innevarande år att säljas över 600 000 cyklar, säger Klas Elm.

Följande företag, tillverkare och försäljare, ingår i Cykelbranschen och har medverkat i enkäten: Intersport, Cycleurope, Skeppshult, Cykloteket, Sportson, Team Sportia, Duells, Vartex, Monark, Merida, Shimano, Nishiki, Scott, Jaguarverken.

 

Svensk Cykling välkomnar momssänkning på cykelreparationer

Regeringen sänker momsen på cykelreparationer, ett förslag som Svensk Cykling arbetat för i tio år.

– Ett utmärkt beslut, som kan leda till att fler cyklar och kanske får fler nyanlända i arbete, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Regeringens beslut innebär att momsen på bland annat cykelreparationer kommer att sänkas från 25 till 12 procent från och med 1 januari 2017. Cykelreparatörer kommer därmed att kunna sänka sina priser. Redan för 10 år sedan uppvaktade Svensk Cykling finansdepartementet för att föreslå en sänkning av momsen på cykelreparationer, eftersom EU godkänt en sådan ordning och det gjorts i andra europeiska länder med gott resultat.

– Det är utmärkt att regeringen sänker momsen på cykelreparationer, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling. Detta kan få fler att bättre vårda sin cykel och förhoppningsvis få fler att också cykla. Kan det dessutom få fler – och även nyanlända – i arbete, är mycket vunnet.

Samhället har mycket att vinna på att fler börjar cykla. Om detta råder det inte längre några tveksamheter. All forskning pekar åt samma håll. Dessutom finns det en politisk samstämmighet i frågan. De politiska partierna är rörande överens om samhällsnyttan med ökat cyklande.

– Ändå händer det för lite, för långsamt och för sent. På nationell nivå gör visserligen Trafikverket bättre ifrån sig än vad någonsin Vägverket gjorde, men som väghållare visar man många brister när det gäller att prioritera cyklingen. På kommunal nivå, där den största delen av cykelinfrastrukturen finns, spretar det mycket. Det finns numer städer och kommuner med höga ambitioner när det gäller cykel, men i de flesta släpar frågan efter och det är betydligt mer ord än verkstad, säger Klas Elm.

Svensk Cyklings opinionspris går till Expressenskribent

I år introduceras Svensk Cyklings opinionspris, som premierar insatser som påverkat synen på cykling i en konstruktiv anda. 2016 års pris går till Patrik Kronqvist på Expressen för hans initierade skrivande om cykelfrågor.

Svensk Cykling har utsett Patrik Kronqvist, ledarskribent och biträdande politisk redaktör på tidningen Expressen till mottagare av 2016 års upplaga av Svensk Cyklings opinionspris.

Motiveringen lyder:

”Cyklandets status i Sverige har höjts avsevärt på senare år, men fortfarande återstår mycket arbete innan vi kan säga att samhället fullt ut börjar ta tillvara cyklingens många förtjänster. En viktig del i arbetet för ökad cykling i landet är seriös opinionsbildning som lyfter upp cykelfrågor på den politiska agendan. I en tid när populistiska utfall mot cykling och cyklister alltför ofta får genomslag på bekostnad av seriös och konstruktiv diskussion, har Patrik Kronqvist stått för en hälsosamt saklig, initierad och samtidigt underhållande röst i den nödvändiga debatten om cyklingens roll i ett framtida hållbart samhälle.”

Patrik Kronqvist säger så här om att bli den första mottagaren av Svensk Cyklings opinionspris:

– Med tanke på att cykling står för var tionde resa i Sverige är ämnet väldigt underrapporterat. Och när det skrivs om cykling är vinkeln ofta negativ. Jag tror att det är en förklaring till att cyklister ofta får nöja sig med smala och dåligt underhållna cykelbanor. Med mina opinionstexter försöker jag motverka det genom att i stället lyfta fram fördelarna med ökad cykling.

Svensk Cykling har sedan 2009 årligen delat ut ett politikerpris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor på den politiska agendan. Från och med 2016 byter priset namn till Svensk Cyklings opinionspris, och breddas samtidigt. Det nya priset kan delas ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

Sveriges första elcykelvaruhus invigs

Intresset för elcyklar växer i landet, och nu invigs landets första elcykelvaruhus i Stockholm.
– Elcykeln är het nu, inte minst har den förmågan att locka över tveksamma bilister att välja cykeln som transportmedel, säger Klas Elm, VD svensk Cykling som också invigningstalar på det nya El-cykelvaruhuset i Stockholm.

Elcykelförsäljningen har tredubblats under 2015. I Sverige säljs över 600 000 cyklar varje år, varav ca 30 000 är elcyklar. Efterfrågan och intresset växer nu i Sverige, och det förstärks inte minst av att det första elcykelvaruhuset öppnar den 8 mars på Sveavägen i Stockholm.

Bakom satsningen på El-cykelvaruhuset finns Peter Klangsell och Mikael Klingberg, två pionjärer på området i Sverige. Sedan starten år 2006 har de utmanat marknaden, utvecklat nya modeller och år 2011 köpte de varumärket Lifebike av TV4. Nu öppnar det alltså landet första varuhus för elcyklar.

– Vi börjar nu i Sverige se vad som redan skett i många andra europeiska länder, intresset och försäljningen av elcyklar ökat kraftigt och allt tyder på att det kommer att fortsätta så. Det vi ser är inte minst hur många tveksamma bilister väljer elcykel, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling, som invigningstalar om den svenska elcykelmarknaden av Sveriges första elcykelvaruhus

Europas ledande elcykelleverantörer är på plats och visar upp sina produkter och berättar om sin syn på utvecklingen och framtiden för elcyklar i Sverige. Trafikborgarrådet Daniel Helldén avslutar programmet genom att berätta om Stockholm stads satsning för att bli en ledande cykelstad.

Försäljning av dubbdäck ökar trots mild vinter

Försäljningen av dubbdäck till cyklar fortsätter att öka, trots en mild vinter. Det rapporterar branschorganisationen Cykelbranschen. Ökat träningscyklande och allt fler cyklande vinterpendlare tros vara orsaken.

Försäljningen av dubbdäck till cyklar ökar även denna vinter. Det visar en nyligen genomförd enkät med medlemmarna i branschorganisationen Cykelbranschen*.

– Att försäljningen ökat hos de flesta stora aktörerna, som exempelvis Intersport som rapporterar så mycket som en 30 procents ökning trots en måttlig vinter, är anmärkningsvärt, säger Joakim Stenberg, VD Cykelbranschen.

En dramatisk ökning av dubbdäcksförsäljningen skedde under åren 2009–2012 då försäljningen sköt i höjden och ökade med flera hundra procent. Innan dess såldes knappt några dubbdäck alls i handeln. Påföljande år har dubbdäcken fortsatt att säljöka. Årets ökning sker därför från en redan hög nivå, och i år anser branschens aktörer att ökningen ligger mellan 10–30 procents ökning.

Intresseorganisationen Svensk Cykling har i över ett decennium nära följt utvecklingen av vintercykling i Sverige:

– Vi tror att den ökade försäljningen av dubbdäck dels hänger ihop med att allt fler använder cykel som träningsredskap året runt, dels att vintercyklande blivit mer vardagligt. Och dubbdäcken underlättar beslutet att fortsätta cykla året om, säger Klas Elm, VD i Svensk Cykling.

Enligt Cykelbranschen blir cyklisterna blir allt mer kunniga och investerar därför i rätt utrustning, vilket också märks i den ökade försäljningen av kläder och utrustning för vintern i cykelfackhandeln.

*tidigare FOG (Svenska Cykelfabrikant och grossistföreningen), utgörs av de stora aktörerna inom cykelfackhandeln.

Cykelförsäljning fortsätter öka – elcyklar och motionscyklar rekordökar

Cykelförsäljningen fortsätter att öka från en redan hög nivå, och de senaste fyra åren
har antalet sålda cyklar ökat med cirka 20 procent. El-assisterade cyklar rekordökar
med nära 70 procent bara senaste året, men motionscyklandets allt starkare utbredning
gör även att såväl MTB som racercyklar ökar kraftigt.

Ökningen från föregående år är 2.5 procent, från 584 000 till 598 000 den senaste säsongen. Går man tillbaka till säsongen 2010/2011, då det enligt Cykelbranschens marknadsuppskattning såldes 501 000 cyklar, och jämför med senaste säsongens 598 000 sålda cyklar, rör det sig om en uppgång på över 20 procent. Ser man endast till de tre senaste säsongerna rör det sig om cirka 10 procents uppgång.

– Men då ska man komma ihåg att ökningen sker från en redan hög nivå. Säsongen 2013/2014 var ett mycket bra cykelår med tidig säsongstart och bra väder hela säsongen. Säsongen 2014/2015 påverkades negativt av dollarkursen och branschen tvingades till prishöjningar, och dessutom kom våren sent, säger Joakim Stenberg, VD Cykelbranschen.

Vilka modeller är det då som ökar mest? Ja, el-assisterade cyklar lyfter rejält och ökar försäljningen med nära 70 procent, det innebär cirka 30 000 elassisterade cyklar sålda.
Racer gör ett rejält ryck och ökar med över 31 procent, och MTB ökar med hela 18 procent.

– Motionscyklandet har exploderat i landet, det märks i de stora cykelloppen och det avspeglas definitivt i cykelförsäljningen. Att skaffa en andracykel är idag en självklarhet för många svenskar, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling.

Även hybridcyklarna har fortsatt tillväxt, ökar med 17 procent och man kan nog säga att det är den nya standardcykeln i Sverige. Siffrorna bygger på en marknadsuppskattning gjord av Cykelbranschen (f.d. FoG – Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen).

Debatt: Uppfostra inte era barn till feta bilister

Allt färre barn cyklar fram och tillbaka till skolan. I stället får de skjuts. De flesta föräldrar kör nog sina barn av omtänksamhet, men i själva verket är det en stor björntjänst, som leder till allvarliga folkhälsoproblem, skriver företrädare för Svensk cykling i en debattartikel i tidningen Metro.

Idrottspedagog Kajsa Bosta Lorenz, ordförande Lars Strömgren och VD Klas Elm uppmanar landets föräldrar är att i största möjliga utsträckning börja minska på skjutsandet med bil. Låt barnen promenera eller cykla till skolan.

På så vis får barnen på ett enkelt sätt vardagsmotion. Att cykla till skolan är trots allt en av de mest naturliga vägarna till god hälsa. På kuppen bidrar man då också till en säker trafikmiljö kring skolorna.

Läs hela debattartikeln hos Metro: Uppfostra inte era barn till feta bilister

Sverige tar plats i European Cyclists Federation (ECF)

Lars Strömgren, ordförande i Svensk Cykling och Cykelfrämjandet, har valts till vice president i European Cyclists Federation (ECF):
– Det är hedrande, men framför allt gynnsamt för utvecklingen av den svenska cykelrörelsen, och ett erkännande av att vårt arbete för att öka cyklandet i landet är på rätt väg.

Den årliga världskonferensen om cykling Velo-City med temat ”Cycling: Future Maker” pågår denna vecka i franska Nantes. Den rankas som den ledande cykelkonferensen i världen och arrangeras av European Cyclists Federation (ECF).
Konferensen inleddes med ECF:s årsmöte, där två viktiga beslut fattades som innebär stora möjligheter för cykling i Sverige. För det första spikades att ECF:s nästa årsmöte kommer att äga rum i Stockholm våren 2016.

– Det blir en viktig möjlighet för Stockholm att få visa upp sitt cykelarbete samt kunna ta hjälp av cykelexperter från hela världen, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet och Svensk Cykling.
Årsmötet beslutade också att välja in Lars Strömgren i ECF:s styrelse, vilket ger honom titeln vice president. Uppdraget är på två år.

– Det innebär att det aktiva arbetet som sker i Sverige på cykelområdet kommer att få en tydligare närvaro i EU och inom de europeiska länderna. Det innebär också att det blir lättare för den svenska cykelrörelsen att få tillgång till internationella expertis.

– Att bli invald i ECFs styrelse är hedrande och det ska bli spännande att få representera Sverige och den svenska cykelrörelsen i ett internationellt sammanhang. Sverige har mycket att lära av andra länder på cykelområdet och jag hoppas och tror att svensk representation i ECF: s styrelse kan betyda mycket för cykelns utveckling i Sverige, Lars Strömgren.
Lars Strömgren har själv aktiv på konferensen i flera diskussioner som rör hur man kan förbättra cyklandets villkor, samt för att lära av internationella erfarenheter.

– Cykling är på agendan och det är inte bara i Sverige man ser en våg av nya cyklister. Cykeln har länge varit ett transportslag på undantag och den ökande cyklingen ställer nya krav på infrastruktur. Det skapar också nya möjligheter för samhällsutveckling.

Nybildad allians ska lyfta cykelfrågor: Nya Svensk Cykling

Cykling ska få en starkare röst i Sverige. Landets ledande intresseorganisationer i cykelfrågor går ihop i en bred allians och bildar en ny intresseorganisation under namnet Nya Svensk Cykling. Bakom initiativet står bland annat Cykelfrämjandet, Cykelbranschen, Vätternrundan och Naturskyddsföreningen.

– Ett nödvändigt steg för att stärka cyklingens ställning i Sverige, säger Lars Strömgren, ordförande i den nya alliansen.
Onsdagen den 4 mars tog riksdagen ett historiskt viktigt beslut som ger Sverige en nationell cykelstrategi för att främja ökad cykling och som sätter infrastruktur i fokus, men mycket mer måste ske områden om Sverige ska kunna bli en cykelnation.
Det menar flera välkända organisationer som nu bildar en ny intresseorganisation, Nya Svensk Cykling, för att med samlad kraft kunna trycka på ännu tuffare i cykelfrågor med målet att öka cyklandet i Sverige. I den nya breda cykelalliansen ingår Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Cykelbranschen, Svenska Cykelförbundet, Vätternrundan och Turistcykellederna.
– Utvecklingen går för långsamt, det krävs ett samlat krafttag för att öka cyklandet. Det behövs också en omfattande samsyn kring behovet av politiska insatser för att ge fler möjligheten att välja cykeln. säger Lars Strömgren, ordförande i Nya Svensk Cykling.

Som exempel på åtgärder som på allvar kan främja cyklingen nämner Lars Strömgren behovet av sammanhållande vägnät för cykel, bättre möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik och utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar och möjligheten för anställda att använda sitt friskvårdsbidrag till cykelinköp.
– Förhoppningen är att fler politiker, både på riksplanet och i Sveriges kommuner och regioner i ännu högre utsträckning förstår värdet av ökad cykling – för miljö, folkhälsa och städernas framkomlighet. Det är en global trend att satsa på cykling, över hela världen är cykeln på framfart, men hänger Sverige med? säger Klas Elm, VD för Nya Svensk Cykling.