Minnesord: Bo Dellensten gjorde stora insatser för cyklingen

Bo Dellensten har lämnat oss. Från Svensk Cykling minns vi en vän som gjorde väldigt mycket för cyklingen i Sverige. Bosse var den drivande kraften i Cykelbranschrådet under många år. Cykelbranschrådet startade med Bosse i mitten av 90-talet och var föregångare till det som idag kallas Svensk Cykling, där han också var verksam inledningsvis. Bosse jobbade oförtrutet med att förbättra förutsättningarna för cykling i Sverige. Det rörde till exempel frågor om mer resurser till cykelbanor, bättre framkomlighet, mer cykelvänliga trafikregler och möjligheten att ta med cykel på tåg. Med andra ord många av de frågor vi fortfarande arbetar för.

Bosse var en aldrig sinande kraft i arbetet för Sveriges alla cyklisters. Och han trodde verkligen på det han arbetade för. Men erfarenhet, kunskap och kompetens drev han frågorna framåt. Dessutom levde han som han lärde och cyklade själv i ur och skur, kort och långt, till jobb och på fritid. Själv minns jag gärna Bosse sittandes i sin ”guling”.

Klas Elm
Svensk Cykling

Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2018: 4 av 10 kan tänka sig köpa elcykel

Branschen spår fördubbling av antal sålda elcyklar och 4 av 10 svenskar kan tänka sig att köpa en elcykel, visar en Sifo-undersökning som publiceras i Svensk Cyklings nya Cykeltrendrapport 2018. Samma undersökning visar att 42 procent skulle cykla mer om man enkelt kunde ta med cykeln i kollektivtrafiken och att en tredjedel cyklar varje vecka till jobb och skola. 

Elcykelförsäljningen rusar enligt branschen. Det såldes 67 500 elcyklar mellan september 2016 och augusti 2017, året innan var motsvarande siffra 45 000. Ökningen bedöms fortsätta och det med besked: enligt en ny prognos för innevarande period som publiceras i Svensk Cyklings Cykeltrendrapport kommer det att säljas mellan 120 000 och 150 000 elcyklar, vilket innebär fördubbling av försäljningen.

– Elcykelpremien är förstås en bidragande faktor, men vi tror också att det handlar om en ketchupeffekt där det gått upp för många att elcykeln är ett genialiskt fordon för transporter i vardagen, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

I Svensk Cyklings nya Cykeltrendrapport visar en ny Sifo-undersökning också att så många som nära 4 av 10 svenskar (38 procent, en ökning med 2 procentenheter från föregående år) kan tänka sig att köpa elcykel.

Dessutom i Cykeltrendrapport 2018:

Trots många löften från beslutsfattare om att satsa på ökad cykling så cyklar inte fler svenskar. Enligt Sifo-undersökningen cyklar 29 procent av svenska folket någon gång varje vecka till jobbet, alltså nära en tredjedel. Det innebär en minskning med en procentenhet sedan förra året. 22 procent cyklar minst tre dagar i varje vecka. Siffrorna har sett ungefär likadana ut sedan 2013 då Svensk Cykling ställde frågan första gången.

– Det skiljer mellan stad och land, i storstäderna har det blivit allt trängre på cykelvägarna, utanför städerna minskar cyklandet. Att en tredjedel av svenska folket cyklar varje vecka är bra, men att sifforna inte ökar är ett varningens finger till våra beslutsfattare som säger sig vilja öka cyklandet – mer måste göras, annars stannar utvecklingen av, säger Klas Elm, VD i Svensk Cykling.

Det förefaller som att svenska folket skulle cykla mer om det fanns bättre möjligheter att ta med sig cykeln på tåg och bussar. Hela 42 procent skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik, visar Sifo-resultaten som publiceras i årets Cykeltrendrapport. När samma fråga ställdes förra året var samma siffra 28 procent, en ökning med så mycket som 14 procent.

Trendspaningen i Cykeltrendrapporten bygger utöver Sifo-undersökningen på statistik samt enkäter gjorda med de viktigaste aktörerna i intresseorganisationen Cykelbranschen.

I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan. Tillsammans representerar de lång och bred erfarenhet av alla slags cykelrelaterade frågor.

Hela Cykeltrendrapport 2018 finner du här

Vintercyklandet ökar enligt Sifo – dubbdäck slutsålda hos grossister

Vintertid cyklar 18 procent av befolkningen någon gång varje vecka, en ökning, med två procentenheter sedan föregående år. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Svensk Cykling. För den här säsongen är dubbdäcken i princip redan slutsålda hos flera ledande grossister.

 Sedan ett antal år har landets cykelpendlare upptäckt att det ofta går att cykla året runt, även vintertid. Så många som 18 procent, eller nära en femtedel om man så vill, av befolkningen tar cykeln till jobbet eller skola/universitet minst en dag i veckan,

Så många som var tionde svensk, 10 procent, cykelpendlar dessutom fyra dagar i veckan eller mer. I åldersgruppen upp till 29 år är det en större andel som vintercyklar: 31 procent, alltså nära var tredje person, en ökning med hela sju procentenheter sedan förra året.

– Att vintercyklandet håller i och till och med ökar är positivt, det är ett tecken på att vi börjar få en mogen cyklingskultur i Sverige. Träningstrenden med året runt-cyklande bidrar också. Cyklisterna blir allt mer kunniga och investerar i rätt utrustning, vilket också märks i den ökade försäljningen av kläder och utrustning för vintern i cykelfackhandeln, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling, som också passar på att dela ut en brasklapp:

– Det gäller samtidigt att landets kommuner fortsätter att arbeta aktivt för att hålla cykelvägarna i körbart skick även vid snö och minusgrader och inte börjar bortprioritera till förmån för snöröjda bilvägar

En direkt följd av det stora intresset för vintercykling är en allt större efterfrågan på dubbdäck, som i år fått dramatiska konsekvenser hos flera ledande grossister:

– För den här säsongen är dubbdäcken i princip redan slutsålda. Dubbdäcksförsäljningen har i år ökat med över 20 procent, och året dessförinnan var ökningen ännu större, säger Mats Douhan, VD Vartex, en av landets ledande grossister inom cykel., som också noterat vart trenden lutar:

– Framför allt ser vi att konsumenten köper sina däck tidigare på säsongen, man vill inte riskera att bli utan dubbdäck. Vi ser också en trend att konsumenten väljer ett dyrare däck med fler dubbar än tidigare.

 

 

 

 

Elcyklar fortsätter rekordöka

Elcykelförsäljningen har ökat med 50 procent sedan föregående år, och på två år har försäljningen mer än fördubblats. Det visar färsk statistik från cykelbranschen.  Av den totala marknaden utgör elcyklar 12 procent, och Sverige närmar sig därmed europeiska nivåer

Trenden håller i sig, försäljningen av elcyklar fortsätter att slå rekord.  Under det gångna cykelåret, september 2016 till augusti 2017, ser branschen en uppgång med 50 procent från föregående år. Totalt såldes under perioden 67 500 elcyklar, att jämföra med 45 000 föregående år.

– Det innebär att elcyklar utgör tolv procent av hela cykelmarknaden, och Sverige börjar därmed att närma sig nivåer vi ser i flera europeiska länder där elcyklar utgör mellan 15-20 procent av marknaden, säger Klas Elm, VD i Svensk Cykling.

Den samlade bedömningen i branschen är att elcykelförsäljningen kommer att fortsätta att öka kommande år.

– Alldeles nyligen presenterade ju regeringen förslag på ett bidrag till personer som köper elcykel, Ett bidrag på 25 procent upp till 10 000 kr föreslås. Det är vår gissning att detta ytterligare sätter fart på elcykelförsäljningen.

Generellt visar totalmarknaden en nedgång på cirka 4,6 procent från 576 000 till 551 000 sålda cyklar.

– Det får ändå anses godkänt då övriga Europa visat betydligt större nedgångar i försäljningen. Mäter man dessutom bara i värde ökar cykelmarknaden, eftersom trenden att köpa dyrare cyklar håller i sig. Svensken spenderar även mer på tillbehör och verkstadsbesök.

Fackhandeln står sig bra gentemot massmarknad och ökade med 2 procentenheter jämfört med föregående år. 65 procent av fjolårets cyklar såldes genom fackhandeln.

– Sporthybrider fortsätter att öka, ökningen är hela 4, 4 procent, och har blivit den nya standardcykeln.  Mountainbike lyckas hålla sina siffror tack vare stora tävlingar som Cykelvasan, Lindingöloppet med flera, säger Klas Elm.

Produktsegmentet Racing visade dock en minskade försäljningssiffror.

– Det som är positivt är att det trendigt att cykla i Sverige, inte minst att träna med cykel är riktig hett. Det är troligen en bidragande anledning till att Sverige kunde hålla emot den europeiska nedgången.

Elcykelpremien ökar nyttan med investering i cykelväg

Svensk Cykling välkomnar regeringens förslag om att införa en premie på 25 procent av inköpspriset för den som köper en elcykel retroaktivt från och med idag, och pengarna utbetalas från den 1 januari 2018.

– Detta är bästa sättet för att få bilister att övergå till ett fossilfritt och aktivt transportslag. Nyttan med att investera i cykelbanor för smidigare och längre pendling ökar nu, säger Lars Strömgren, ordförande i paraplyorganisationen Svensk Cykling.

I regeringens budgetförslag som i dag har presenterats för riksdagen avsätts 350 miljoner per år under perioden 2018–2020 till en premie för dem som köper en elcykel eller en elmoped, och gäller retroaktivt från idag, den 20 september.

Detta kommer att förändra svenskarnas transportvanor. Därför är det dags att planera infrastrukturen för ännu fler elcyklar, säger Lars Strömgren, ordförande för Svensk Cykling.

Det finns redan lyckade erfarenheter av elcykelpremier från andra delar av världen, bland annat Norge. I Oslo erbjöds under 2016 en elcykelpremie på 20 procent av totalkostnaden på upp till 5000 norska kronor.

– Resultaten var slående – elcykelpremien fick fler att köpa elcykel, cykla längre, oftare och i stor utsträckning på bekostnad av tidigare bilkörning. Personer som erhöll elcykelpremien ökade sitt cyklande med 30 procentenheter varav 16 procentenheter på bekostnad av tidigare bilkörning. Detta innebar att koldioxidutsläppen minskade med mellan 440 och 720 gram per dag för varje deltagare som fick chansen att köpa en rabatterad elcykel, säger Lars Strömgren.

Utvärderingen av försöket visar att elcykeln bidrog till ett ökat cyklande med mellan 12 och 18 kilometer per vecka, för den som bytt från vanlig cykel. Det skulle enligt utredningen innebära en fördubbling av cykelandelen för personer som tar del av elcykelpremien, jämfört med nuvarande nivå.

– Självklart skulle vi gärna se att man stöttade all typ av cykling, men elcykelpremien är ett steg i rätt riktning. De flesta som är intresserade av att skaffa sig en elcykel är dessutom personer som i dag cyklar korta sträckor eller inte cyklar alls.

I cykelbranschen ser man förstås ljust på elcykelpremien. Cycleurope i Varberg är Sveriges ledande cykeltillverkare:

– För oss som svensk tillverkare av elcyklar så innebär detta att vi kan utveckla vår produktion i Varberg än mer. Fler elcyklar innebär bättre miljö och en bättre hälsa för fler – det är positivt för hela samhället, säger Jonas Netterström, vd Cycleurope

Folkhälsoperspektivet av elcykeln är också något som Svensk Cykling lyfter fram:

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vuxna är fysiskt aktiva, med måttlig intensitet, minst 150 minuter i veckan. Detta främjar hälsan, minskar risken för kroniska sjukdomar och förebygger för tidig död. Elcykeln ger dessutom en skonsam motion och kan vara ett bra insteg för någon som tidigare varit fysiskt inaktiv, säger Lars Strömgren.

Studier från Nederländerna (Simons et al, 2009) konstaterar att elcyklisten, oavsett om elmotorn används på sparlåga eller till max, uppnår de rekommenderade nivåerna kring fysisk intensitet.

Med regeringens elcykelpremie kommer nyttan i att investera i cykelbanor för längre och snabbare pendling till arbeten och studier att öka och nyttan av investeringar i annan infrastruktur kommer att minska:

– Vi vill nu att regeringen snabbt tar fram nya prognoser för cyklingens utveckling inför regeringens beslut under våren 2018 om nationell plan för transportsystemet för 2018 till 2029, säger Lars Strömgren.

Regeringens pressmeddelande finner du här.

*Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2 utslipp” från Transportøkonomisk institutt (TØI)

Elcykeln får bilister att börja cykla till och från jobbet

Mer än hälften av dem som köper elcykel använder den för jobbpendling som ersättning för en tidigare bilresa. Detta visar att elcykeln har en unik potential att minska fossilberoendet och förbättra folkhälsan. Allt enligt en ny undersökning som genomförts bland elcykelköpare.

– Vi ser en kraftig försäljningsökning av elcyklar och tror att regeringens föreslagna elcykelpremie kommer att bidra positivt till trenden. Liksom miljöbilspremier under många år fått konsumenter att köpa bränslesnålare bilar tror vi att en premie vid köp av elcykel är det bästa sättet att få bilister att överge bilen och byta till ett klimatsmart och aktivt sätt att transportera sig, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.

Elcykelvaruhuset har, med hjälp av marknadsföretaget Smartson, undersökt hur personer som nyligen köpt elcykel använder sina cyklar och vilka tidigare resor som elcykeln ersätter. 61 procent av elcykelköparna anger att elcykeln ersätter bilresor och lika många anger att de främst använder den för att pendla till och från jobbet. 53 procent av köparna uppgav att de tidigare, innan de köpte sin elcykel, oftast körde bil och så gott som alla ansåg att elcykeln ersätter en del av de resor som de tidigare gjort med andra transportmedel.

– Undersökningen visar att de flesta som köpte en elcykel gjorde det för att ersätta bilen och kollektivtrafiken för resan till och från jobbet. På så sätt förstärker svaren min erfarenhet av tio års försäljning av elcyklar som visar på samma sak. Elcykeln tillsammans med bra cykelbanor kan verkligen göra skillnad när det handlar om våra resvanor, säger Mikael Klingberg.

En viktig anledning till att de valt att skaffa elcykel är för att spara tid. En tidsbesparing på mellan 20 och 40 minuter per dag var de vanligaste svaren, i jämförelse med tidigare resvanor. Andra viktiga anledningar till att bli elcyklist är att kunna cykla utan att bli svettig (24 procent), för att det är miljövänligt (22 procent) och för att det är kul (22 procent).

Förutom pendling svarade 13 procent att de även använder elcykeln för helgutflykter och 12 procent för att handla och utföra ärenden på stan.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes med kunder från Elcykelvaruhuset under juni månad med hjälp av marknadsföretaget Smartson. Totalt svarade 295 cykelköpare på enkäten.

Elcykelpremie effektivt sätt få vanebilister att börja cykla

När regeringen igår presenterade sitt budgetförslag för 2018 läggs ytterligare 2,8 miljarder kronor på miljö och klimat. Bland annat föreslås en bonus på 25 procent av inköpspriset till de som köper elcyklar.

 – En statlig premie till den som köper en elcykel är mycket välkommet. Det förstärker den tydliga trenden att allt fler köper en elcykel och på så sätt bidrar till att ställa om till fossilfria transporter. En premie vid köp av elcykel är det bästa sättet för att få bilister att övergå till ett aktivt transportslag, säger Klas Elm, vd för paraplyorganisationen Svensk Cykling.

I det förslag till nationell plan för transportsystemet under de kommande tolv åren som Trafikverket presenterade i förra veckan är prognosen att andel cyklister bara kommer att öka marginellt. När fler nu får möjlighet att köpa en elcyklar kommer svenskarnas transportvanor att förändras, enligt Svensk Cykling.

– Med regeringens elcykelpremie kommer nyttan i att investera i cykelvägar för längre och snabbare pendling till arbeten och studier att öka och nyttan av investeringar i annan infrastruktur att minska, säger Klas Elm.

Svensk Cykling vill nu att regeringen snabbt tar fram nya prognoser för cyklingens utveckling och låter dessa få genomslag i planeringen av framtidens infrastruktur.

Svensk Cykling ser också en annan effekt av regeringens föreslagna elcykelpremie.

– Detta kommer också att sätta snurr på hjulen inom den del av den svenska fordonsindustrin som tillverkar elcyklar, säger Klas Elm.

Fakta:

Regeringen föreslår att 350 miljoner kronor avsätts under 2018 i en elfordonspremie till personer som köper elcykel eller elmoped. Regeringens tanke är att premien ska motsvara 25 procent av inköpspriset med som mest 10 000 kronor per fordon. Förslaget kommer att finnas med i regeringens budgetproposition för 2018.

 

 

Riksdagsledamöter intar Varberg – på cykel

Karl Dreis uppfann år 1817 en revolutionerande sparkcykel. För att uppmärksamma 200-årsjubiléet av det som av brittiska radiolyssnare röstat fram som ”världens bästa uppfinning” har ett tiotal riksdagsledamöter valt Varberg som besöksmål, som är en tillväxtpunkt på den Svenska cykelkartan.

Blicken föll på Varberg när ett tiotal riksdagsledamöter från olika partier planerade en gemensam studieresa för att uppmärksamma teknikutvecklingen inom cykling.

– Teknikutvecklingen sker snabbt nu 200 år efter att cykeln uppfanns. Det handlar framförallt om utvecklingen av elcyklar och lådcyklar som gör cykeln tillgänglig för allt fler i vardagen, säger Johan Andersson (S), sammankallande i Riksdagens Cykelnätverk tillsammans med Boriana Åberg (M).

Cykelindustrins roll tycker Johan speglas i den ökade vardagscyklingen i många städer och hur cykelloppen år efter år slår rekord i antal anmälningar. Han menar att cykeltillverkningen, tillsammans med cykelreparationsverksamheter, som blir allt vanligare i många städer, bidrar till att lyfta cyklingen i landet. Han får medhåll över blockgränsen:

– Cykelindustrin skapar jobb och tillväxt i Sverige, menar Boriana Åberg (M), som är nyfiken på att höra tankarna från ingenjörerna bakom ritbordet. Hon ser även fram emot att få höra vad riksdagen kan göra för att underlätta teknikutvecklingen, och att få föra diskussioner kring hur man kan förbättra cykelinfrastrukturen.

Riksdagens Cykelnätverk är ett informellt nätverk i riksdagen. Det består främst av ledamöter som är intresserade av transporter och infrastruktur, men också miljö och folkhälsa. Ett tiotal cykelintresserade riksdagsledamöter från olika riksdagspartier besöker Varberg den 4 september, tillsammans med ett antal specialinbjudna gäster. Efter besöket på cykelindustrin kommer gästerna hoppa upp på cyklar för att bli guidade av Varbergs kommun genom sina senaste cykelsatsningar.

Varbergs kommun är också en stigande stjärna på den svenska cykelhimlen. Genom Varberg går nu bl.a. Kattegatleden, landets första nationella cykelled. För sitt arbete för ökad cykling har kommunen de två senaste åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Varberg uppfyller också de högt ställda kraven för att bli medlem i Svenska Cykelstäder – i juni blev Varberg föreningens 23:e medlem.

– Varberg har de senaste två åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets kommunvelometer, en ranking av hur bra kommuner arbetar med att främja cykling. Det ska bli spännande att se hur detta ter sig i samhällsplaneringen, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

– Vi har under mandatperioden satsat på att göra det enklare och säkrare att cykla, och det ska bli roligt att visa upp det vi lyckats med och det vi kan göra bättre, säger Tobias Carlsson (L), ordförande Hamn- och gatunämnden i Varberg.

Fakta cykelbranschen:

6 % av svenskarna äger en elcykel, medan 36 % av kan tänka sig att köpa en. År 2016 såldes 45 000 elcyklar – en ökning med 50 % sedan föregående år.

Samtliga stora aktörer i Cykelbranschen bedömer att förutsättningarna för att anställa fler inom de kommande två åren som mycket goda. 

Källa: Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2016

Fakta Varberg:

 • Genom Varberg går Kattegatleden, landets första nationella cykelled.
 • För sitt arbete för ökad cykling har kommunen de två senaste åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets Kommunvelometer.
 • Varberg uppfyller de högt ställda kraven för att bli medlem i Svenska Cykelstäder – i juni 2017 blev Varberg föreningens 23:e medlem.

Pågående projekt:

Arbetspendlingsstråk

 • Från centrum till stadens större bostadsområden.
 • Förbättrad standard på befintlig gång- och cykelväg.
 • Det ska vara möjligt att cykla snabbt och effektivt på stråket.

Rekreationsstråk

 • Kopplar ihop stadens gröna och blåa platser.
 • Det ska vara en upplevelse att cykla på stråket.

Parkering, service och bytespunkter

 • Säkra och väderskyddade cykelparkeringar.
 • Cykelpumpar längs med arbetspendlingsstråk och bytespunkter.
 • Cykelparkeringar vid bytespunkter, för att kunna kombinera trafikslag och resa hållbart hela resan.

Andra åtgärder

 • Kampanjer för att få fler att resa hållbart.

Program:

Måndag 4 september 2017

13:30 – 15:15 Fabriksbesök hos Cycleurope

Gästerna samlas kl. 13:30 hos Cycleurope, Birger Svenssons väg 28 i Varberg, för en guidad tur på fabriken, som avslutas med fika och rundabordssamtal. Foto- och intervjumöjligheter finns under både fabriksbesöket och rundabordssamtalen.

15:15 – 17:00 Guidad tur i Varberg

Under ledning av Varbergs kommun tar gästerna en guidad cykeltur genom den gamla kurorten på västkusten och tittar på cykelinfrastruktur (och andra sevärdheter). Start och stopp vid Birger Svenssons väg 28. Foto- och intervjumöjligheter finns under turen.

Kontakt:

Emil Törnsten, Svensk Cykling, koordinator Riksdagens Cykelnätverk, 073-324 77 84, emil.tornsten@svenskcykling.se

Johan Andersson (S), riksdagsledamot, sammankallande Riksdagens Cykelnätverk, 070-559 16 18, johan.andersson@riksdagen.se

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot, sammankallande Riksdagens Cykelnätverk, 070-818 28 37, johan.andersson@riksdagen.se

Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling, vice ordförande European Cyclists’ Federation (Europeiska Cykelfrämjandet), 073-655 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Tobias Carlsson (L), ordförande Hamn- och gatunämnden i Varberg, 070-830 50 90, tobias.carlsson@varberg.se

Cykelstölderna i landet minskade förra året – halverats på 20 år

Antalet cykelstölder minskar i Sverige, enligt statistik ifrån BRÅ. Under 2016 minskade antalet stulna cyklar med 2 procent, och under tjugo års tid har cykelstölderna i landet nära på halverats.

Det är ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ som visar på en minskning av antalet anmälda cykelstölder i Sverige under 2016. Stölderna har minskat i hela landet med 2 procent från föregående år.

Siffrorna kan dock variera från år till år, så den verkligen intressanta förändringen ser man om man tittar bakåt under en längre tidsperiod. För 20 år sedan anmäldes 115 340 cyklar stulna i Sverige. 2016 är antalet nere under 70 000 stulna cyklar i hela landet. Det innebär att cykelstölderna i Sverige har nära på halverats under en tjugoårig period.

– Man ska ta all statistik med en nypa salt, det kan finnas mörkertal och det handlar förstås också om benägenhet att anmäla. Med det sagt är det så klart glädjande och intressant att cykelstölderna minskar över tid, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling.

Desto svårare är det med stor säkerhet säga vad minskningen beror på. Men Klas Elm menar att det finns några faktorer som troligen är avgörande:

– I takt med att cykeln blivit ett mer accepterat transportfordon har vi lärt oss hur vi ska ta hand om och skydda våra cyklar. Vi har lärt oss vikten av att låsa fast cykeln i något fast föremål och att använda godkända, stöldsäkra lås. Kvaliteten på låsen har också betydelse.

Bra kan givetvis bli bättre. Klas Elm pekar på några avgörande faktorer:

– I takt med att allt fler cykelpendlar måste vi ställa högre krav på bra cykelparkeringar – det gäller såväl på arbetsplatser som vid resecentrum och bostadshus. Att fler vågar ta cykeln är samhällsekonomiskt bra, så det finns bara fördelar med sådana satsningar.

Fakta/Så skyddar du din cykel och minskar risken för stöld:

Använd ett bra och godkänt lås.

Lås fast cykeln i ramen och i ett fast föremål.

Plocka med dig lös utrustning som lampa, cykeldator eller cykelkorg.

Ställ in cykeln över natten

Om cykeln stjäls är det viktigt att ha noterat ramnumret på cykeln. Det gör identifieringen av cykeln lättare.

(Källa: Svensk Cykling, Polisen, Brottsförebyggande Rådet)

Svensk Cyklings opinionspris tilldelas cykelforskare Anna Niska

Svensk Cyklings opinionspris premierar insatser som påverkar synen på cykling i en konstruktiv anda som utvecklar Sverige som en cyklande nation. 2017 års pris går till Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Svensk Cykling har sedan 2009 årligen delat ut ett pris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor. 2016 bytte priset namn till Svensk Cyklings opinionspris, och breddades samtidigt. Priset delas nu ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

Årets pristagare heter Anna Niska. Hon är ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Motiveringen lyder:

Anna Niska tilldelas Svensk Cyklings opinionspris för hennes mångåriga arbete med att förbättra möjligheten för fler att välja att cykla. Med oförtrutet engagemang och positiv energi har Anna med forskningens hjälp levererat nya rön och utmärkta beslutsunderlag och därigenom möjliggjort för beslutsfattare att i praktiken göra livet bättre för cyklister. Inte minst när det gäller att få alla att förstå vikten av drift och underhåll av cykelinfrastrukturen har Annas insatser varit ovärderliga. Det mest kända exemplet är utvecklingen och utvärderingen av metoder för sopsaltning av cykelvägar. Men det stannar inte där, många är de forskningsrapporter som bär spår av Annas arbete. Anna är helt enkelt cykeldoktorn!