All posts by Adam Wladis

”Cykeln är framtidens transportmedel i Göteborg”

Artikelförfattarna menar att mycket skulle kunna göras för miljön om fler valde cykeln framför bilen på väg till och från jobbet.

Ta fram cykeln och bli en klimathjälte. Det är en uppmaning från klimatforskare världen över. I Göteborg kan nästan hälften av de som jobbar eller studerar på gymnasiet ta sig till jobbet eller skolan med en vanlig cykel inom 30 minuter. Men bara tio procent av vardagsresorna i Göteborg görs med cykel.

“Satsa på effektiva och billiga transportsystem som cykling och gående, genom bland annat cykelbanor och lånecyklar.” Så lyder uppmaningen till världens politiska ledare från mer än 120 klimatexperter på 35 olika internationella forskningsinstitut i rapporten “The Lancet countdown” inför FNs klimattoppmöte i Madrid.

I dag är 80 procent av alla bilresor som görs i svenska tätorter under tre till fyra kilometer. För dessa och många andra resor är cykeln ett enkelt, billigt och klimatvänligt alternativ.

45 respektive 46 procent av alla göteborgare kan cykla till sitt jobb eller gymnasieskola inom 30 minuter, men det är bara tio procent av göteborgarna som uppger att de cyklar nästan varje dagAllt detta enligt den studie av potentialen för cykling som Västra Götalandsregionen har gjort.

Men då ska vi komma ihåg två saker. Dels att ännu fler snabbt kan ta sig till sitt jobb eller sin skola med en elcykel och att när Göteborgs stad i fjol mätte trafiken i stan framkom det att endast sex procent av resorna verkligen skedde med cykel.

Varje person som byter bilen mot cykeln gör en stor skillnad för sig själv, för miljön och för alla medtrafikanter. Den egna hälsan förbättras, färre fastnar i bilköer, färre trängs i kollektivtrafiken och vi alla har nytta av att koldioxidutsläpp och buller minskar när vi cyklar. Det är därför dags att tydligare lyfta fram cykeln som framtidens transportmedel.

Det svenska klimatmålet för transporterna innebär att dess koldioxidutsläpp ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Efter snart halva tiden har utsläppen bara minskat med 20 procent.

För att nå målet behöver många fler cykla. Mer av investeringarna i infrastruktur måste gå till att fler kan cykla säkert och det måste bli slut på att skattepengar subventionerar användningen av fossila bränslen med miljardbelopp varje år.

Dessa subventioner kan jämföras med de 368 miljoner kronor som användes till elcykelpremien under 2018 och som subventionerade inköp av 89 396 elcyklar. Nu ersätter varannan resa med dessa elcyklar en bilresa enligt Naturvårdsverkets utvärdering.

Vi har nu en cykeltrend. Under 2018 ökade antalet cyklister i Göteborg med tolv procent och biltrafiken minskade något. För att förstärka trenden behövs det fler cykelvägar som hålls farbara året runt med hjälp av sopsaltning och bra belysning.

Så ta vara på de möjligheter som du har att cykla till jobbet, utbildningen, fritidsaktiviteter och affären. Se till att de barn som du har i din närhet lär sig att cykla och låt dem cykla till skolan. Gör iordning cykeln som du har i förrådet så att du kan använda den själv eller sälj den till någon som kan få användning av den. Och uppmana politikerna i din kommun att underlätta för fler att cykla säkert. Tillsammans är vi trafikens miljöhjältar.

Denna debattartikel var ursprunglig publicerad i GöteborgDirekt 18 december 2019 och kan läsas här.

Sluta rata cykeln, boråsare

Ta fram cykeln och bli en klimathjälte. Det är en uppmaning från klimatforskare världen över. I Västra Götaland kan 37 procent av de som jobbar och 42 procent av de som studerar på gymnasiet ta sig till jobbet eller skolan med en vanlig cykel inom 30 minuter. Men bara sju procent av invånarna i Västra Götaland cyklar nästan varje dag. 

 

“Satsa på effektiva och billiga transportsystem som cykling och gående, genom bland annat cykelbanor och lånecyklar.” Så lyder uppmaningen till världens politiska ledare från mer än 120 klimatexperter på 35 olika internationella forskningsinstitut i rapporten “The Lancet countdown” inför FNs klimattoppmöte i Madrid som pågår mellan 2 och 13 december. 

 

I dag är 80 procent av alla bilresor som vi gör i tätorter i Sverige under tre till fyra kilometer. För dessa och många andra resor är cykeln ett enkelt, billigt och klimatvänligt alternativ. Sanningen är att väldigt många av oss har möjlighet att snabbt ta oss till jobbet eller skolan med en vanlig cykel. 

 

I Borås kan 50 procent av invånarna nå sitt jobb inom 30 minuter med en cykel och 42 procent av gymnasieeleverna når sin skolan inom samma tid, men det är bara tre procent av boråsarna som cyklar nästan varje dag. Det är en väldigt liten andel för att vara i en av Sveriges största städer. 

 

Omkring 35 procent av invånarna och lika stor andel av gymnasieeleverna i Tranemo och Ulricehamn kan ta sig till jobbet eller skolan inom 30 minuter, men andelen som cyklar skiljer sig. Medan tio procent av Tranemoborna cyklar de flesta dagar är det bara tre procent av Ulricehamnsborna som gör det samma. 

 

Och då ska vi komma ihåg att ännu fler snabbt kan ta sig till sitt jobb eller sin skola med en elcykel. Allt detta enligt den studie av potentialen för cykling som Västra Götalandsregionen har gjort. 

 

Resvaneundersökningarna från Trafikanalys uppskattar att sju procent av västragötalänningarna cyklar en genomsnittlig dag. 

 

Varje person som byter bilen mot cykeln gör en stor skillnad för sig själv, för miljön och för alla medtrafikanter. Den egna hälsan förbättras, färre fastnar i bilköer, färre trängs i kollektivtrafiken och vi alla har nytta av att koldioxidutsläpp och buller minskar när vi cyklar. Det är därför dags att tydligare lyfta fram cykeln som framtidens transportmedel. 

 

Den svenska riksdagen har antagit ett klimatmål för transporterna i Sverige. Det innebär att utsläppen av koldioxid från trafiken ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Efter snart halva tiden har utsläppen bara minskat med 20 procent och under 2018 ökade utsläppen. 

 

För att nå målet behöver transportpolitiken läggas om. Många fler måste cykla. Då duger det inte med att den rådande nationella planen för investeringar i infrastruktur bara innehåller en liten skärva till att göra det möjligt för fler att cykla säkert. 

 

Till det kommer att vi med våra skattepengar fortsätter att subventionera användningen av fossila bränslen med miljardbelopp varje år.

 

Dessa subventioner kan jämföras med de 368 miljoner kronor som användes till elcykelpremien under 2018 och som subventionerade inköp av 89 396 elcyklar. Nu ersätter varannan resa med dessa elcyklar en bilresa enligt Naturvårdsverkets utvärdering. 

 

Under 2018 ökade antalet cyklister i centrala Stockholm med 55 procent. Under samma år ökade cyklingen i Göteborg med tolv procent och i Malmö med sex procent. Samtidigt har biltrafiken minskat något i såväl Stockholm, Göteborg som Malmö.

 

Vi har nu en cykeltrend. För att förstärka den behövs det insatser som gör det möjligt för fler att cykla året runt. Det behövs fler cykelvägar som hålls farbara under vintern med hjälp av sopsaltning och bra belysning. 

 

Så ta vara på de möjligheter som du har att cykla till jobbet, utbildningen, fritidsaktiviteter och affären. Se till att de barn som du har i din närhet lär sig att cykla och låt dem cykla till skolan. Ge dig ett nyårslöfte om att göra iordning cykeln som du har i förrådet så att du kan använda den själv eller sälj den till någon som kan få användning av den. Och uppmana politikerna i din kommun att underlätta för fler att cykla säkert. Tillsammans är vi trafikens miljöhjältar.

 

Klas Elm, VD Svensk Cykling

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandets riksstyrelse

Arne Ekberg, ordförande Cykelfrämjandets lokalkrets i Sjuhärad

 

Statistik

Andel invånare som kan cykla till sitt arbete inom 30 minuter

 

Bollebygd 14 procent

Borås 50 procent

Herrljunga 29 procent

Mark 30 procent

Svenljunga 25 procent

Tranemo 37 procent

Ulricehamn 33 procent

Vårgårda 28 procent

 

Andel invånare cyklar nästan varje dag

 

Bollebygd 6 procent

Borås 3 procent

Herrljunga 15 procent

Mark 5 procent

Svenljunga 6 procent

Tranemo 10 procent

Ulricehamn 3 procent

Vårgårda 13 procent

 

Källa: Västra Götalandsregionen “Gå! Cykla! Elcykla! En studie om potentialen i ett ökat hållbart resande”, 2018

 

Denna debattartikel publicerades ursprungligen i i Borås Tidning 13 december 2019 och kan läsas här.

Cykeln är framtidens transportmedel i Stockholm

För att förstärka den nuvarande cykeltrenden behövs det fler cykelvägar som hålls farbara under hela året med hjälp av sopsaltning och bra belysning, skriver Klas Elm, VD Svensk Cykling och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet.

Ta fram cykeln och bli en klimathjälte. Det är en uppmaning från klimatforskare världen över. I Stockholms län kan 70 procent av invånarna nå sitt jobb inom 30 minuter med en vanlig cykel. I Stockholms kommun kan var tredje bilist cykla till jobbet inom samma tid. Men det är bara elva procent i länet som gör det.

“Satsa på effektiva och billiga transportsystem som cykling och gående, genom bland annat cykelbanor och lånecyklar.” Så lyder uppmaningen till världens politiska ledare från mer än 120 klimatexperter på 35 olika internationella forskningsinstitut i rapporten “The Lancet countdown” inför FNs klimattoppmöte i Madrid som pågår mellan 2 och 13 december.

I dag är 80 procent av alla bilresor i svenska tätorter under tre till fyra kilometer. Här är cykeln ett enkelt, billigt och klimatvänligt alternativ som fler borde använda.
Region Stockholm har räknat ut att 70 procent av alla invånare i länet skulle kunna ta sig till jobbet inom 30 minuter med en vanlig cykel om det gick att cykla på alla slags vägar.

Störst andel som kan ta sig till jobbet inom en halvtimme med dessa förutsättningar finns i Solna, Sundbyberg och Stockholm med mellan 80 och 90 procent av invånarna. Lägst är samma andel i Nykvarn med knappt 30 procent. Lägg till detta att ännu fler snabbt kan nå sina jobb med en elcykel.

Men andelen som cyklade till jobbet i Stockholms län under 2015 var endast elva procent. Flest arbetsresor med cykel gjordes i Solna, Stockholm och Lidingö med mellan 14 och 16 procent. Lägst var andelen i Vaxholm, Värmdö och Haninge med två procent.

I Stockholm kan var tredje person som i dag åker bil till jobbet cykla samma sträcka inom 30 minuter. Om dessa personer byter transportsätt skulle 20 liv räddas varje år bland de nya cyklisterna och livet på 60 andra stockholmare skulle räddas varje år till följd av bättre luftkvalitet.

Det är därför dags att tydligare lyfta fram cykeln som framtidens transportmedel för att leva upp till det nationella klimatmålet om att minska koldioxidutsläppen från trafiken med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Under 2018 ökade antalet cyklister i centrala Stockholm med 55 procent och biltrafiken minskade något i hela Stockholm . Nyligen kom nyheten att cyklisterna i Solna ökat med 19 procent mellan 2017 och 2019. För att förstärka den nuvarande cykeltrenden behövs det fler cykelvägar som hålls farbara under hela året med hjälp av sopsaltning och bra belysning.

Så ta vara på de möjligheter som du har att cykla till jobbet, utbildningen, fritidsaktiviteter och affären. Se till att de barn som du har i din närhet lär sig att cykla och låt dem cykla till skolan. Gör iordning cykeln som du har i förrådet så att du kan använda den själv eller sälj den till någon som kan få användning av den och uppmana politikerna i din kommun att underlätta för fler att cykla säkert. Tillsammans är vi trafikens miljöhjältar.

Klas Elm, VD Svensk Cykling
Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet

Andelen invånare som kan cykla till jobbet inom 30 minuter om det var möjligt att cykla på alla vägar

Stockholm: 81 procent

Danderyd: 67 procent

Lidingö: 75 procent

Nacka: 54 procent

Norrtälje: 63 procent

Täby: 46 procent

Vallentuna: 45 procent

Vaxholm: 49 procent

Värmdö: 49 procent

Österåker: 52 procent

Ekerö: 43 procent

Järfälla: 56 procent

Sigtuna: 61 procent

Sollentuna: 55 procent

Solna: 92 procent

Sundbyberg: 86 procent

Upplands Väsby: 53 procent

Upplands-Bro: 50 procent

Botkyrka: 54 procent

Haninge: 50 procent

Huddinge: 49 procent

Nykvarn: 30 procent

Nynäshamn: 52 procent

Salem: 45 procent

Södertälje: 71 procent

Tyresö: 44 procent

Stockholms län: 70 procent

Andel arbetsresor som sker med cykel i dag

Stockholm: 15 procent

Danderyd: 10 procent

Lidingö: 14 procent

Nacka: 10 procent

Norrtälje: 5 procent

Täby: 9 procent

Vallentuna: 3 procent

Vaxholm: 2 procent

Värmdö: 2 procent

Österåker: 4 procent

Ekerö: 5 procent

Järfälla: 8 procent

Sigtuna: 4 procent

Sollentuna: 9 procent

Solna: 16 procent

Sundbyberg: 10 procent

Upplands Väsby: 6 procent

Upplands-Bro: 5 procent

Botkyrka: 3 procent

Haninge: 2 procent

Huddinge: 5 procent

Nykvarn: 4 procent

Nynäshamn: 4 procent

Salem: 7 procent

Södertälje: 7 procent

Tyresö: 4 procent

Stockholms län: 11 procent

Källa: Region Stockholm: “Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län”, 2019

Denna debattartikel var ursprungligen publicerad i i StockholmDirekt 11 december 2019 och kan läsas här.

Cykeln är framtidens transportmedel i Stockholm

För att förstärka den nuvarande cykeltrenden behövs det fler cykelvägar som hålls farbara under hela året med hjälp av sopsaltning och bra belysning, skriver Klas Elm, VD Svensk Cykling och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet.

Ta fram cykeln och bli en klimathjälte. Det är en uppmaning från klimatforskare världen över. I Stockholms län kan 70 procent av invånarna nå sitt jobb inom 30 minuter med en vanlig cykel. I Stockholms kommun kan var tredje bilist cykla till jobbet inom samma tid. Men det är bara elva procent i länet som gör det.

“Satsa på effektiva och billiga transportsystem som cykling och gående, genom bland annat cykelbanor och lånecyklar.” Så lyder uppmaningen till världens politiska ledare från mer än 120 klimatexperter på 35 olika internationella forskningsinstitut i rapporten “The Lancet countdown” inför FNs klimattoppmöte i Madrid som pågår mellan 2 och 13 december.

I dag är 80 procent av alla bilresor i svenska tätorter under tre till fyra kilometer. Här är cykeln ett enkelt, billigt och klimatvänligt alternativ som fler borde använda.
Region Stockholm har räknat ut att 70 procent av alla invånare i länet skulle kunna ta sig till jobbet inom 30 minuter med en vanlig cykel om det gick att cykla på alla slags vägar.

Störst andel som kan ta sig till jobbet inom en halvtimme med dessa förutsättningar finns i Solna, Sundbyberg och Stockholm med mellan 80 och 90 procent av invånarna. Lägst är samma andel i Nykvarn med knappt 30 procent. Lägg till detta att ännu fler snabbt kan nå sina jobb med en elcykel.

Men andelen som cyklade till jobbet i Stockholms län under 2015 var endast elva procent. Flest arbetsresor med cykel gjordes i Solna, Stockholm och Lidingö med mellan 14 och 16 procent. Lägst var andelen i Vaxholm, Värmdö och Haninge med två procent.

I Stockholm kan var tredje person som i dag åker bil till jobbet cykla samma sträcka inom 30 minuter. Om dessa personer byter transportsätt skulle 20 liv räddas varje år bland de nya cyklisterna och livet på 60 andra stockholmare skulle räddas varje år till följd av bättre luftkvalitet.

Det är därför dags att tydligare lyfta fram cykeln som framtidens transportmedel för att leva upp till det nationella klimatmålet om att minska koldioxidutsläppen från trafiken med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Under 2018 ökade antalet cyklister i centrala Stockholm med 55 procent och biltrafiken minskade något i hela Stockholm . Nyligen kom nyheten att cyklisterna i Solna ökat med 19 procent mellan 2017 och 2019. För att förstärka den nuvarande cykeltrenden behövs det fler cykelvägar som hålls farbara under hela året med hjälp av sopsaltning och bra belysning.

Så ta vara på de möjligheter som du har att cykla till jobbet, utbildningen, fritidsaktiviteter och affären. Se till att de barn som du har i din närhet lär sig att cykla och låt dem cykla till skolan. Gör iordning cykeln som du har i förrådet så att du kan använda den själv eller sälj den till någon som kan få användning av den och uppmana politikerna i din kommun att underlätta för fler att cykla säkert. Tillsammans är vi trafikens miljöhjältar.

Klas Elm, VD Svensk Cykling
Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet

Andelen invånare som kan cykla till jobbet inom 30 minuter om det var möjligt att cykla på alla vägar

Stockholm: 81 procent

Danderyd: 67 procent

Lidingö: 75 procent

Nacka: 54 procent

Norrtälje: 63 procent

Täby: 46 procent

Vallentuna: 45 procent

Vaxholm: 49 procent

Värmdö: 49 procent

Österåker: 52 procent

Ekerö: 43 procent

Järfälla: 56 procent

Sigtuna: 61 procent

Sollentuna: 55 procent

Solna: 92 procent

Sundbyberg: 86 procent

Upplands Väsby: 53 procent

Upplands-Bro: 50 procent

Botkyrka: 54 procent

Haninge: 50 procent

Huddinge: 49 procent

Nykvarn: 30 procent

Nynäshamn: 52 procent

Salem: 45 procent

Södertälje: 71 procent

Tyresö: 44 procent

Stockholms län: 70 procent

Andel arbetsresor som sker med cykel i dag

Stockholm: 15 procent

Danderyd: 10 procent

Lidingö: 14 procent

Nacka: 10 procent

Norrtälje: 5 procent

Täby: 9 procent

Vallentuna: 3 procent

Vaxholm: 2 procent

Värmdö: 2 procent

Österåker: 4 procent

Ekerö: 5 procent

Järfälla: 8 procent

Sigtuna: 4 procent

Sollentuna: 9 procent

Solna: 16 procent

Sundbyberg: 10 procent

Upplands Väsby: 6 procent

Upplands-Bro: 5 procent

Botkyrka: 3 procent

Haninge: 2 procent

Huddinge: 5 procent

Nykvarn: 4 procent

Nynäshamn: 4 procent

Salem: 7 procent

Södertälje: 7 procent

Tyresö: 4 procent

Stockholms län: 11 procent

Källa: Region Stockholm: “Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län”, 2019

Denna debattartikel var ursprungligen publicerad i StockholmDirekt 11 december 2019 och kan läsas här.

”Återinför elcykelpremien – den fungerade bra”

Det står nu klart att elcykelpremien fungerade bra. 89 396 elcyklar som köptes mellan hösten 2017 och hösten 2018 fick ekonomisk ersättning. Varannan resa som sker med dessa elcyklar ersätter en bilresa, visar en ny utvärdering från Naturvårdsverket. Det innebär att elcykelpremien var effektiv. Ett litet ekonomiskt stöd från staten fick 10 000-tals personer att överge bilen för att i stället ta sig fram aktivt och klimatsmart.

I Göteborg ser vi en cykelboom. Mellan 2011 och 2018 har antalet cykelresor ökat med 34 procent. Bara under 2018, när elcykelpremien gällde, var ökningen tolv procent. Men än finns det gott om plats på stadens cykelbanor.

Däremot är det fortfarande långa bilköer under det som konstigt nog kallas för rusningstrafik. Men under 2018 minskade faktiskt bilåkandet i Göteborg med en procent. Det tycks därför finnas ett samband mellan att elcyklarna blir fler och bilåkandet minskar.

Lägg till det att varje bilresa som i stället blir en resa med en elcykel innebär en hälsovinst för individen och mindre utsläpp, vägslitage, buller och trängsel för oss alla.

Starka argument

Det gör att argumenten för att återinföra elcykelpremien är starka. Det samlade ekonomiska stödet för dessa 89 396 elcyklar var 368 miljoner kronor eller i genomsnitt 4 118 kronor per cykel. Och varannan gång som dessa elcyklar rullar fram har de ersatt en bilresa.

Det ska jämföras med den klimatbonus som nu betalas ut till bilar med låga eller inga koldioxidutsläpp. För i år finns 1 240 000 miljoner kronor avsatta för denna klimatbonus. I den första utbetalningen för januari i år fick 2 200 bilägare i genomsnitt 33 636 kronor var. Det gör att klimatbonusen kommer att räcka till mellan 35 000 och 40 000 bilar. Visst minskar detta utsläppen, men trängseln och vägslitaget är kvar. Och någon hälsovinst blir det inte.

”Hipsters på Södermalm”

Inför valet 2018 mötte elcykelpremien hård kritik. Det hävdades bland annat att pengarna mest skulle gynna boende i storstäderna eller “hipsters på Södermalm” i Stockholm.

Naturvårdsverkets utvärdering “Elcykling – vem, hur och varför? En utvärdering med elfordonspremien som utgångspunkt” visar något helt annat:

• Flest utbetalningar per 1 000 invånare har gått till boende i Halland, Gotland och Blekinge.

• Andelen utbetalningar är större bland boende i mindre tätorter och landsbygdskommuner än i storstäder.

• Det högsta genomsnittliga beviljade beloppet har betalat till elcykelköpare i Jämtland.

• Andelen äldre personer som fått premien är större än andelen yngre.

Friskvårdsbidrag till cykel

Om regeringen inte vill återinföra elcykelpremien vill Svensk Cykling se tre andra insatser för att stimulera aktiva transporter i Sverige.

1. Gör reseavdraget oberoende av vilket fordon som man reser med.

2. Ta bort förmånsskatten för den som har en förmånscykel via sin arbetsgivare. Upplägget kan liknas vid Hem-PC-reformen under 1990-talet.

3. Låt anställda använda friskvårdsbidraget till cykel så den behandlas på samma sätt som ett gymkort som subventioneras av en arbetsgivaren.

Elcykelpremien fungerade bra. Dags att återinföra den. 

– Elcykelpremien fungerade bra. Varannan resa med de elcyklar som fick ekonomiskt stöd verkar ha ersatt en bilresa. Nu är det dags att återinföra elcykelpremien, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling, i en kommentar till Naturvårdsverkets utvärdering av elcykelpremien.

 

Elcykelpremien var möjlig att söka under 2018 av den som köpte en elcykel. Totalt beviljades det ekonomiskt stöd för köp av 89 396 elcyklar. Det gjorde att försäljningen av elcykel ökade rejält. De senaste tre åren har det sålts omkring 249 000 elcyklar. 

 

Naturvårdsverkets utvärdering “Elcykling – vem, hur och varför? En utvärdering med elfordonspremien som utgångspunkt” presenterades 26 augusti. Den visar att det högsta genomsnittliga beviljade beloppet betalades ut till de som köpte en elcykel i Jämtland. Flest utbetalningar per 1 000 invånare har gått till boende i mindre tätorter och i landsbygdskommuner. Andelen som fick premien var större bland äldre personer än bland yngre.  

 

– Det visar att de som kritiserade elcykelpremien genom att påstå att den mest gynnade yngre personer på Södermalm i Stockholm hade fel. Därför är det dags att införa elcykelpremien igen för att få fler att ställa bilen och ta elcykeln i stället, säger Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling.

 

Om regeringen inte vill återinföra elcykelpremien vill Svensk Cykling se tre andra insatser för att stimulera aktiva transporter i Sverige. Det första handla om att göra reseavdraget oberoende av vilket fordon som man reser med. Det andra handlar om att ta bort förmånsskatten på den som har en förmånscykel via sin arbetsgivare. Då skulle en förmånscykel skattemässigt behandlas på samma sätt som ett gymkort som subventioneras av en arbetsgivare. Det tredje förslaget innebär att arbetsgivare ska kunna köpa förmånscyklar till sina anställda med villkor som liknar de som fanns för Hem-PC-reformen under 1990-talet. 

 

Läs hela utvärderingen

 

Kontakt

Klas Elm, vd Svensk Cykling, 070-458 01 08

Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling, 073-6554582

Låt ditt barn cykla till skolan. Bra för dig och ditt barn.

Välkommen tillbaka till vardagen. Hoppas att sommaren har varit skön. 

Har du under sommaren märkt att ditt barn tycker om att röra på sig och klarar av mer på egen hand än vad du trodde? Kanske har du också märkt att ditt barn vill agera för att motverka klimatförändringarna?

 

Årets rapport från Generation Pep visar att ungdomar tycker att det är kul att röra på sig, men att många rör på sig mindre än vad som rekommenderas. Bara tre av tio unga rör på sig 60 minuter per dag. Bland flickor på gymnasiet når bara 14 procent upp till rekommendationen. 

 

När nu jobbet och skolan börjar igen är det dags att se till att ditt barn får fortsätta att ha roligt genom att röra på sig och göra en insats för hälsan och klimatet. Vår lösning på det är att låta barn cykla till skolan. En lösning som också kan göra att du får känna glädjen av att röra på sig. 

 

Låt oss konstatera att statistiken kring cykling till skolan är riktigt dålig och du som förälder är en stor del av problemet. 

 

På 1970-talet gick eller cyklade 90 procent av barnen till skolan. I dag är den andelen omkring 50 procent. I mitten av 1990-talet cyklade 24 procent av barnen till skolan. I början av 2010-talet hade andelen minskat till 14 procent. Detta trots att sex av tio barn, enligt Trafikverket, har skolan inom två kilometer från hemmet. 

 

I dag kommer nästan varannan grundskoleelev till skolan med bil, enligt den senaste nationella resvaneundersökningen. Föräldrar motiverar detta med att trafikmiljön är farlig, att man vill vara en engagerad förälder som umgås med sitt barn och med att man inte tror att barnet klarar av lika mycket som man själv gjorde i samma ålder. 

 

Och så snurrar den onda spiralen vidare. Biltrafiken tätnar kring skolorna och ännu fler barn sätts i bilar med stressade föräldrar vid ratten. 

 

Så här kan vi inte ha det. Skjutsandet av barnen till skolan är en anledning till att dagens barn förväntas leva kortare liv med sämre livskvalitet än sina föräldrar och att de klimatfarliga utsläppen fortsätter ligga på höga nivåer. 

 

Använd tiden fram till skolstarten till att se till att ditt barn kan ta cykeln till skolan när terminen börjar. Ta reda på bästa cykelvägen till skolan och cykla den tillsammans med ditt barn några gånger innan och när skolan börjar. 

 

Många studier visar att det finns gott om fördelar för ditt barn och för dig själv av att barnen får röra på sig på vägen till skolan. Det handlar om bättre hälsa, minskad risk för fetma och fler aktiva lekar utomhus. Barn som cyklar eller går till skolan är piggare på morgonen och har lättare att koncentrera sig i skolan. De känner sig också mer hälsosamma, får mer miljövänliga attityder och känner större frihet genom att kunna transportera sig själva.

 

Och för dig själv kan det innebära mindre stressiga mornar och kanske nya resvanor för dig också. Det är ju trots allt så att det är lätt att barn tar efter sina föräldrars resvanor, på gott och ont. 

 

Du kan ju tänka på att det i dag är fler som dör på grund av att de är stillasittande än till följd av trafikolyckor. En inaktiv livsstil är till och med farligare än rökning. 

 

Och för varje bil som försvinner från vägen blir trafikmiljön för ditt barn och dig själv bättre.

 

Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling

Klas Elm, vd Svensk Cykling

Anna Niska, föreståndare Cykelcentrum vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Debattartikeln är bland annat publicerad i TTELA och Västerbottens-Kuriren 15 augusti 2019, samt i Östgöta-Correspondenten 16 augusti 2019.

Stor minskning av cykelstölder sedan 1990-talet

Antalet anmälda cykelstölder minskar i Sverige, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Sedan mitten av 1990-talet har antalet anmälda cykelstölder i Sverige halverats. De senaste tio åren har antalet anmälda cykelstölderna i stort sett varit på samma nivå.

1993 anmäldes över 120 000 stycken cykelstölder. I fjol anmäldes 65 706 cykelstölder i Sverige. Det innebär en minskning med 48 procent. Under samma tid har Sveriges befolkning ökat med 1,6 miljoner, visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Bara under de senaste fyra åren har befolkningen i Sverige ökat med knappt 400 000 människor, men de anmälda cykelstölderna har inte ökat i samma takt utan varierat mellan 60 000 och 70 000 stycken de senaste tio åren.

– Man ska ta all statistik med en nypa salt, det kan finnas mörkertal och det handlar förstås också om benägenhet att anmäla. Med det sagt är det så klart glädjande och intressant att cykelstölderna minskar över tid, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling.

Bra kan givetvis bli bättre. Klas Elm pekar på några avgörande faktorer:

– I takt med att allt fler cykelpendlar måste vi ställa högre krav på bra cykelparkeringar – det gäller såväl på arbetsplatser som vid resecentrum och bostadshus. Att fler vågar ta cykeln är samhällsekonomiskt bra, så det finns bara fördelar med sådana satsningar, säger Klas Elm.

Brås nationella trygghetsundersökning visar att andelen svenska hushåll som har drabbats av en cykelstöld i stort sett har varit konstant under senare år. Mellan 2007 och 2017 har det varierat mellan 11,1 procent och 9,2 procent av hushållen som utsatts för cykelstölder.

Fakta/Så skyddar du din cykel och minskar risken för stöld:

Använd ett bra och godkänt lås.

Lås fast cykeln i ramen och i ett fast föremål.

Plocka med dig lös utrustning som lampa, cykeldator eller cykelkorg.

Ställ in cykeln över natten

Om cykeln stjäls är det viktigt att ha noterat ramnumret på cykeln. Det gör identifieringen av cykeln lättare.

(Källa: Svensk Cykling, Brottsförebyggande Rådet, Statistiska Centralbyrån)

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I nya Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

 

Cyklistbloggen får Svensk Cyklings opinionspris 2019

Svensk Cyklings opinionspris lyfter fram insatser som påverkar synen på cykling i en konstruktiv anda. I år går priset till Cyklistbloggen för dess enträgna arbete med att belysa cyklisternas behov av en säker och genomtänkt infrastruktur i Stockholm.

Bakom Cyklistbloggen finns Christian Gillinger och Jeroen Wolfers, två vardagscyklister i Stockholm. De beskriver själva att syftet med deras bloggande är att “göra Stockholm till en äkta cykelstad”.

Motiveringen till Svensk Cyklings opinionspris 2019 lyder:

“Effektiv opinionsbildning börjar med att beskriva verkligheten och ställa den i kontrast till visionerna. Sedan gäller det att visa hur verkligheten kan förändras så att den stämmer överens med visionerna. Detta gör Cyklistbloggen på ett mycket pedagogiskt och asfaltsnära sätt.

I text och bild visar Cyklistbloggen på de många absurditeter som möter cyklister i Stockholm på ett sätt som gör att man som läsare både skrattar och blir förbannad. Cyklistbloggen har alltid rejält under gummidäcken när den granskar trafikplaneringen och den befintliga cykelinfrastrukturen ur en cyklists perspektiv.  

Cyklistbloggen är en megafon för att få tjänstemän och politiker som jobbar med trafiksituationen i Stockholm att ta hänsyn till cyklisternas behov och en dynamo för att sprida cykelglädje. Det gör Cyklistbloggen till en viktig pådrivare för ett hållbart samhälle. Svensk Cykling hoppas därför att det snart finns Cyklistbloggar som på samma sakliga och underfundiga sätt kan driva opinion för säker cykling över hela landet.”

Svensk Cykling började 2010 att delat ut ett politikerpris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor på den politiska agendan. 2016 breddades priset och bytte priset namn till Svensk Cyklings opinionspris. Sedan dess delas priset ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

Tidigare pristagare:

2018: Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder
2017: Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut
2016: Patrik Kronqvist, ledarskribent Expressen
2015: Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S)
2014: Karolina Skog (MP)
2013: Kent Johansson (C)
2012: Per Anckersjö (C)
2011: Karin Svensson Smith (MP)
2010: Anneli Hulthén (S)

Läs Cyklistbloggen på www.cyklistbloggen.se.

 

Jeroen Wolfers och Christian Gillinger är skribenterna bakom Cyklistbloggen. Fotograf: Jon Jogensjö

Bred politisk enighet om att göra det lagligt att cykla mot enkelriktat

Det finns en stor politisk enighet om att tillåta cyklister att cykla mot enkelriktat och svänga höger vid rödljus. Det framkom vid årets Cykelriksdag under Cykelmässan i Göteborg där riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier deltog. Enda partiet som säger nej till de två förslagen är Sverigedemokraterna.

Emma Berginger (MP) och Johan Hultberg (M). (Bild: Jöran Fagerlund)

– Vi måste våga testa för att utvärdera. Internationella erfarenheter säger att det kan vara en säkerhetsåtgärd. Enkelriktade gator är lokalgator med låg hastighet. Där har vi ett samspel i trafiken, säger Emma Berginger (MP) om förslagen om att få svänga höger vid rött ljus och att cykla mot enkelriktat.

Patrik Jönsson (SD), har en motsatt uppfattning.

– Enkelriktade gator är smala. Cykling mot enkelriktat är att spela hasard med cyklisters liv. Att låta cyklister svänga höger mot rött luckrar upp synsättet att man inte ska cykla mot rött, säger han.

Alla riksdagsledamöter talar om att fler ska kunna cykla och kunna göra det säkert. Vägarna dit skiljer sig åt i vissa fall.

Hampus Hagman (KD), Elin Gustafsson (S), Ulf Eriksson (C) och Jens Holm (V). (Bild: Jöran Fagerlund)

Ulf Eriksson (C), tycker att cykelpolitiken i dag är storstadsfixerad.

– Alla kommuner måste bygga en cykelinfrastruktur som passar sina egna behov av att ta kunna ta sig till jobb, skolor och kollektivtrafik, säger han.

Johan Hultberg (M) lyfter folkhälsan.

– Stillasittandet är den nya rökningen. Jag är beredd att titta på de flesta förslag för att fler ska kunna cykla, säger han.

En sådan sak är att se över reseavdraget som i dag kan ge ersättning till den som använder bilen till och från jobbet.

– Reseavdraget premierar bilåkning. Det är fel, säger Jens Holm (V).

Möjligheten att gå över till ett avståndsbaserat reseavdrag, där man får göra ett skatteavdrag oavsett vilket transportslag som man har använt, vill företrädarna för alla riksdagspartierna att man ska utreda. Förutom Sverigedemokraterna.

Patrik Jönsson (SD) och Helena Gellerman (L). (Bild: Jöran Fagerlund)

– Räkna inte med någon skattelättnad för cyklar från vår sida. Det är svårt att kontrollera efterlevnaden, säger Patrik Jönsson.

– Jag är nöjd över att det är flera partier som står bakom Januariavtalet med en fortsättning av stadsmiljöavtalet. Stadsmiljöavtalen är en framgång som ger resurser till cyklingen. Vi vill gå vidare med cykelgator där bilister och cyklister möts på cyklisterna villkor, säger Elin Gustafsson (S).

Hampus Hagman (KD), får applåder när han föreslår att det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på tåget. Helena Gellerman vill satsa mer på underhåll av cykelvägar.

I de flesta frågor för att underlätta för cyklister var de flesta av partiföreträdarna överens. (Bild: Jöran Fagerlund)

– Låt cyklister rapportera in brister i cykelvägen i en app så får kommunen en översikt över var underhållet behövs, säger hon.

Flera riksdagsledamöter stämmer in i förslaget från Cykelfrämjandet om att lagstifta om att en bil måste hålla ett avstånd på minst 1,5 meter vid omkörning av en cyklist. Förslaget om att ändra väglagen så att det ska bli möjligt att bygga statliga cykelvägar utanför tätorter som inte ligger bredvid en statlig väg får också gehör från flera riksdagsledamöter.

Sagt i debatten

Johan Hultberg, Moderaterna

“Det är en otjänst av skjutsa barn till skolan i bil. Det är en ond spiral när föräldrar skjutsar sina barn på grund av att så många kör bil till skolan.”

“Bättre efterlevnad av trafikreglerna med fler poliser ger säkrare cykling.”

Helena Gellerman, Liberalerna

“Under 1990-talet var det möjligt för privatpersoner att leasa en dator. Det gjorde att IT-kunskaperna ökade. Titta på något liknande för cykel. Det gäller att göra något radikalt för att öka antalet som cyklar.“

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

“Gör reglerna för cykelpassage och cykelöverfört likadana. Cyklisten ska alltid stanna.”

Jens Holm, Vänsterpartiet

“Det borde vara generellt sänkt bashastighet till 40 kilometer i timmen. Bilen måste stå tillbaka. Vi måste bygga om våra städer. Det går inte att ta sig fram med bil överallt. Bygg färre bilvägar för att få pengar till cykelvägar.”

Hampus Hagman, Kristdemokraterna

“Trafikseparering är A och O för att få fler att cykla och känna sig säkra.”

Ulf Eriksson, Centerpartiet

“Främja arbetsgivare som hjälper anställda att cykla.”

Elin Gustafsson, Socialdemokraterna

“Cykeln är viktig var man än bor. Det är viktigt att koppla ihop olika trafikslag. Målet är att cyklingen ska öka.”

Emma Berginger, Miljöpartiet

“Bygg supercykelvägar mellan orterna. Turism- och rekreationscykling är incitament för att förbättra cykelinfrastrukturen på landsbygden.”

När företrädarna för riksdagspartierna fick ta ställning till frågan om att sänka dagens bashastighet på 50 kilometer i timmen i tätorterna är partierna splittrade. Grön lapp innebär ja, röd lapp nej och gul lapp visar en tveksamhet. (Foto: Fanny Westin)

Skatteregler ska användas för att gynna cykelpendling menar alla partier utom Sverigedemokraterna. (Foto: Fanny Westin)

Bryt tvångsgiftet mellan statliga bilvägar och cykelvägar tycker alla partier. Viss tvekan finns hos Socialdemokraterna.(Foto: Fanny Westin)

Fotnot:

Läs också tidningen Syres reportage från Cykelriksdagen.